Agenda

Post hbo-opleiding Leraar Nederlands aan anderstaligen 2025

Deze post- HBO opleiding is alleen geopend voor deelnemers vanuit de volgende scholen:

  • Bestuur Ante/De Vlieger Dronten
  • Stichting School/Taalschool Lelystad
  • SKO

De inschrijving is geopend t/m 30 juni 2024.

De aandacht voor het onderwijs in Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. De post hbo opleiding Leraar NT2 stoomt?je klaar om als NT2-specialist jouw kennis over te brengen op anderstalige kinderen.

De post hbo-opleiding Leraar Nederlands aan anderstaligen is een registeropleiding. De deelnemers die deze opleiding succesvol afronden, ontvangen een erkend diploma en worden opgenomen in het abituriëntenregister.

De essenties

  • In de opleiding draait het om basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft.
  • De opleiding NT2-specialist combineert de theorie met de praktijk, zodat je het geleerde direct in de les kunt toepassen.

Werkwijze

Let op:
Alle scholingsdata moeten nog worden afgestemd. 5 januari is een fictieve datum.

Post-hbo-opleiding leraar Nederlands voor anderstaligen (NT-2) voor het primair onderwijs.

Blok 1: Kennis van het Nederlands
Blok 2: Onderwijzen van het Nederlands
Blok 3: Leren in het Nederlands
Blok 4: Organisatie van het onderwijs, het vaststellen van taalbehoeftes, curriculum en beleid

Doelstelling

Einddoelen van de opleiding omvat onderstaande 7 competenties.
1. Interpersoonlijk competent.
2. Pedagogisch competent.
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent.
4. Organisatorisch competent.
5. Competent in het samenwerken in een team.
6. Competent in samenwerken met de omgeving.
7. Competent in reflectie en ontwikkeling.

Doelgroep

Criteria:
– Afgeronde HBO opleiding
– Onderwijsbevoegdheid OER
– Werkzaam als leraar in onderwijsinstelling/stageplek (10 uur p.w.)

*Leerkrachten met een Pabo-diploma krijgen voorrang.

Literatuur

Verplichte literatuur:
1.  R. Appel, en A. Vermeer Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Bussum, Coutinho ISBN 9789062839520
2.  F. Kuiken en A. Vermeer (red.) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amsterdam, Thieme/Meulenhoff, 2014. ISBN 9789006955231
3.  D. van den Nulft en M. Verhallen Met woorden in de weer. Bussum, Coutinho, 2009. ISBN 9789046901571

De overige te lezen artikelen en hoofdstukken voor elke bijeenkomst, worden op Teams geplaatst en kunnen gratis gedownload worden.