Agenda

Samenwerkend Leiderschap, driedaagse training

Door samenwerkend leiderschap ontstaan er duurzame ontwikkelingen binnen de school. De school-/teamleider positioneert zich als onderdeel van het systeem door krachtig en samenwerkend leiderschap. 

Als team wil je het samen doen. Samen de dialoog voeren, samen leren en ontwikkelen. Je beschikt na afloop over het inzicht en de vaardigheden om invloed uit te oefenen op de sfeer en cultuur binnen je school. Je weet de krachten van het team aan te spreken en als collectief te ontwikkelen om het onderwijs binnen je school te versterken. Hierbij richt je op de zes invloeden:

  • Onderwijskundig leiderschap
  • De gezamenlijke efficacy van leerkrachten
  • Beoordelingsbekwaam leren
  • Professionele ontwikkeling
  • Feedback en het betrekken van ouders

Tijdens drie bijeenkomsten staan fundamentele vragen centraal over het hoe en waarom van samenwerkend leiderschap, behandelen we de zes factoren van invloed en schrijven de deelnemende schoolleiders in kleine teams een plan van aanpak voor hun school. Tijdens deze driedaagse training is samenwerken met andere collegadirecteuren onderdeel van de opzet. Na afloop heb je jouw plan van aanpak geschreven en weet je met welke factor van invloed je als eerste aan de slag gaat op jouw school.

De essenties

Het team heeft (in) zicht op elkaars mentale overtuigingen; Er is sprake van gezamenlijk vertrouwen in het onderbouwde handelen van het team; Er wordt schoolbreed gewerkt aan de professionele ontwikkeling;
Er is meer focus op de inrichting van het leerproces van leerlingen om deze voortdurend te versterken; De schoolleider is toegerust met kennis en vaardigheden om samenwerkend leiderschap tot stand te brengen.

Werkwijze

Fysieke training met een coachsessie per deelnemer.

Doelstelling

Toerusten om Samenwerkend Leiderschap in de praktijk te kunnen brengen.

Doelgroep

Schoolleiders, teamleiders VO

Literatuur

Samenwerkend Leiderschap Peter DeWitt (inclusief)