Agenda

Speelplezier stap voor stap pedagogisch medewerkers

Speelplezier is dé VE-methode die spel centraal stelt.

Speelplezier Stap voor Stap bestaat uit vier trainingsbijeenkomsten en een certificeringsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten leer je de dagelijkse speelleerroutines toe te passen en te integreren binnen de eigen werkwijze.
In de uitgewerkte thema’s word je aan de hand genomen in hoe je spel centraal kan stellen bij het thematiseren. Met als doel het spelend leren goed uit te werken. De betrokkenheid en het plezier bij de kinderen staat voorop! 

De essenties

  • Leren werken met Speelplezier
  • Geleid spel, begeleid spel en vrij spel
  • Gericht op de praktijk met peuters

Werkwijze

Training, coaching, portfolio.

Doelstelling

De deelnemer leert door speelleerroutines toe te passen in het aanbod, het spelend leren en de taal-en spelstimulering te versterken, om zo de kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die op hun locatie al met Speelplezier bekend zijn en pedagogisch medewerkers die willen starten met Speelplezier op hun locatie.