Agenda

Starttraining lesgeven aan anderstaligen

Van binnenstadsscholen tot scholen buiten het centrum of buiten de stad; ze hebben allemaal te maken met een groeiend aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond. Sommige scholen kenmerken zich door een grote uitstroom van nieuwkomers die naar reguliere klassen gaan, andere scholen kennen juist een groeiend aantal leerlingen met een expatachtergrond. Hoe dan ook vragen deze ontwikkelingen een passend aanbod in de klas en veranderingen op beleidsniveau. Dit roept vragen op. Om antwoord te bieden op deze vragen organiseert Bazalt Groep de (start)training ‘lesgeven aan anderstaligen’. Er worden twee trainingen aan geboden: één training is gericht op de doelgroep onderbouw (leeftijd 2,5 t/m 7 jaar) en de andere training is gericht op de doelgroep midden- en bovenbouw (leeftijd 8 – 12 jaar).

 

De essenties

  • Handvatten aanbieden aan leerkrachten die werken met NT2- leerlingen
  • Leren hoe een NT2-beleidsstuk kan worden opgesteld
  • Leren hoe om te gaan met NT2-leerlingen in de school

Werkwijze

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a. de inzet van de moedertaal, de kracht van meertaligheid, Nt2-didactiek, geïntegreerd taalonderwijs, spelend leren, taalcircuits en interactie en de rol van feedback. Ook is er ruimte voor vragen van deelnemers, die we voorafgaand middels een intake in kaart zullen brengen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de drie bijeenkomsten bijwonen en een eindopdracht uitvoeren, waarbij er aanbevelingen worden gedaan voor de eigen school.

Doelstelling

Beter afgestemd leerstofaanbod voor NT2-leerlingen in de klas kunnen bieden.

Doelgroep

Leerkrachten van groep 1 t/m 8 die met NT2- leerlingen werken.

Literatuur

Aanbevolen literatuur:
Algemeen

  • Hajer, M en I. Spee (e.a.) Ruimte voor nieuwe talenten.
  • Keuzes rond nieuwkomers op de basissschool.
  • Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers, 2017, Hoofdstuk 2, blz. 20 t/m 37.

Waelpoel-Vogten, B Meertaligheid en taalontwilkkeling, Zorgbreed 63, jaargang 16, nr. 3, maart-april- mei 2019.
Onderbouw

  • E. van der Zalm en R. Damhuis Weinig taal, toch in gesprek HJK, september 2014.
  • Josée Coenen Zien is Snappen Bazalt Educatieve uitgaven.

Bovenbouw

  • E. Meester en A. Bosman Maak van je klas een taalgemeenschap PO-Onderzoek, april 2019