Agenda

Stoomcursus De Vreedzame School

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Training van 3 dagdelen voor Vreedzame scholen die nieuwe leerkrachten willen laten kennismaken met de belangrijkste principes van de Vreedzame school

De essenties

• De sociale competenties van leerlingen te vergroten;
• Leerlingen een stem te geven en zich meer verantwoordelijk te laten voelen voor de sfeer op school;
• Te investeren in een positief groepsklimaat.

Werkwijze

In 3 bijeenkomsten van 3 uur nemen we je mee in de basistheorie en is er tijdens de derde bijeenkomst, als je al een aantal maanden met de lessen van de Vreedzame school werkt, ruimte voor intervisie en uitwisseling.

Doelstelling

Na de training van 3 bijeenkomsten zijn de leerkrachten in essentie bekend met de principes van Vreedzaam en kunnen ze er in de groep en op school mee aan de slag.

Doelgroep

Leerkrachten PO die voor het eerst in aanraking komen met de Vreedzame school.