Agenda

Training Executieve Functies groep 3 t/m 8

Wat zijn executieve functies? Hoe werken deze functies in het brein? Hoe kan je omgaan met kinderen die bepaalde vaardigheden niet goed beheersen? Hoe kan je de executieve functies stimuleren bij de kinderen in je klas? In deze drie bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

  • Theorie executieve functies
  • Aanleren van vaardigheden
  • Stoornissen die de executieve functies beïnvloeden
  • Brein onderwijs
  • Praktische tools voor in de klas

De essenties

  • Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat een mens rationele beslissingen neemt, zijn/haar impulsen beheerst en zich kan focussen op wat belangrijk is.
  • De term ‘Executieve functies’ betreft een neurologisch begrip dat verwijst naar cognitieve processen die betrokken zijn bij het plannen, aansturen van activiteiten.
  • Met kennis over executieve functies en het brein kunnen leerkrachten kinderen beter begeleiden in het aanleren van vaardigheden.

Werkwijze

In een training van 3 middagen leer je de theorie en hoe je deze concreet in kan bouwen in je onderwijs. Concreet en praktisch: samen oefenen in de training om de volgende dag meteen in je eigen praktijk aan de slag te gaan.

Doelstelling

  • Meer kennis en vaardigheid opdoen over executieve functies.
  • Leren hoe je deze aanpak integreert in je dagelijkse denken en handelen als leraar.

Doelgroep

Leerkrachten, IB-ers, directeuren van PO.