Agenda

Training KIJK! De basis 0-4/1-2/0-7

Starten met de training is starten met het werken met KIJK!. Direct na de eerste bijeenkomst ga je in jouw groep aan de slag. Tijdens de training zijn er veel kansen om in gesprek te gaan met andere deelnemers. Daardoor kun je de nieuw opgedane kennis verdiepen en je hoort ervaringen van anderen die jou ook kunnen helpen de nieuwe kennis nog beter te begrijpen. 

De essenties

KIJK! De Basis biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is. Je leert (nog beter) observeren en hoe jouw observaties bijdragen aan (nog beter) aanbod, passend bij de ontwikkeling van de kinderen. 

Werken met KIJK! geeft effect op:

  • Jouw kennis van het jonge kind én je professioneel handelen
  • De ontwikkeling van kinderen 
  • De bestaande structuren binnen de school: bijvoorbeeld het bieden van zorg en oudergesprekken  

Werkwijze

In de training krijg je blokjes theorie, veel praktijkvoorbeelden, overleg met elkaar én werken met de computer in KIJK! Webbased

Doelstelling

  • Je weet wat KIJK! is en hoe je er in jouw situatie mee werkt 
  • Je weet hoe je werkt met KIJK! webbased 
  • Je hebt enig inzicht in hoe je op basis van je observaties ontwikkeling van kinderen stimuleert

Doelgroep

Leraren groep 1-2, intern begeleiders, onderbouw coördinatoren, pedagogisch medewerkers, coaches

KIJK! de Basis is individueel te volgen, met een aantal collega’s of je hele team. Jullie hebben ontdekt dat KIJK! staat voor goed onderwijs aan jonge kinderen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat zonder de doelen uit het oog te verliezen. Jullie vinden het belangrijk dat kinderen kansen krijgen om spelend  te leren. Jullie willen de ontwikkeling stimuleren door te reflecteren op objectieve observaties en op basis daarvan gericht te stimuleren.  

Kom jij (als Pedagogisch Medewerker, als leraar, als intern begeleider) net werken op locatie waar al langer met KIJK! wordt gewerkt dan past deze training óók prima bij jou. Werkte je eerst in de midden- of bovenbouw? Ook dan past deze training prima bij jou!

Literatuur

Aanbevolen literatuur: KIJK! 1-2 of KIJK! 0-4 (incl. volgboekje)