Agenda

training Kleuter PDO

Leer werken met het Kleuter PDO. Het Kleuter PDO geeft inzicht in de sterke kanten van een kleuter op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het maakt zichtbaar welke ontwikkelkansen er zijn. Tijdens de training leer je met hulp van het Kleuter PDO kleuters gericht observeren en hun leerpotentieel in kaart te brengen. Je kijkt welke activiteiten het kind zelfstandig kan uitvoeren en bij welke taken het ondersteuning nodig heeft. Door na te gaan welke hints en/of aanmoediging een jong kind nodig heeft, leer je praktische handelingsadviezen opstellen voor de leerkracht en ouders.

Onderwerpen training

 • Kennismaking met het PDO en verdieping in de theorie waarop het PDO is gebaseerd
 • Praktijk en coaching:
 1. observeren tijdens de afname van het PDO en/of onderdelen daarvan
 2. feedback en reflectie op vaardigheden n.a.v. het geobserveerde
 3. verwerking in een verslag volgens format
 4. zelf afnemen van het PDO onder supervisie
 5. bespreken en verwerken van het afgenomen PDO
 6. inbreng van eigen videomateriaal voor feedback
 • Intervisie na afloop van het werken met het PDO

Afwisselende, coöperatieve werkvormen en ruimte voor discussie dragen zorg voor een interactief karakter.

Materiaal

Het is de bedoeling dat je zelf de aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen aanschaft waarmee het PDO wordt afgenomen. De meeste scholen beschikken al over diverse materialen, omdat het ontwikkelingsmaterialen betreft die in de groepen 1 en 2 aanwezig zijn. Je ontvangt een handleiding voor verwerking van het PDO tijdens de eerste bijeenkomst. De handleiding is ook digitaal beschikbaar.

Voorwaarden deelname training Kleuter PDO

 • Je hebt een kindgerichte HBO-opleiding gevolgd en met succes afgerond

 • Je bent werkzaam op een basisschool

Ben je werkzaam op een school die buiten de Haagse regio valt, dan wordt er een andere prijs met je afgesproken vanwege de extra reistijd voor de coaching op locatie. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

De essenties

 • Kijken naar het potentieel van de kleuter
 • Zelf praktisch aan de slag vanaf de eerste bijeenkomst
 • Coaching in de praktijk en bij het maken van het verslag