Agenda

Zien is snappen (NT2) 4 dagdelen

De Training ‘Zien is snappen’ is gebaseerd op het gelijknamige boek.

De training geeft de deelnemers in 4 dagdelen inzicht in hoe je een anderstalige of taalzwakke leerling met eenvoudige visuele middelen
de Nederlandse taal kan leren. Dat is voorwaardelijk voor het volgen van onderwijs in het Nederlands. In het laatste dagdeel wordt er teruggekeken
op de training en presenteren de deelnemers met welke onderdelen van Zien is Snappen ze aan de slag zijn gegaan in de groep.

Hoe kun je met eenvoudige middelen effectiever taalonderwijs realiseren aan anderstalige kinderen? Dat kan aan de hand van de aanpak van Zien is snappen.
Zien is snappen vormt de basis van het scholingsprogramma en beoogt anderstalige kinderen meer grip te geven op hun Nederlands.
Lessen die weinig tijd kosten om aan te bieden en die je makkelijk bij of naast andere (taal-) programma’s of taalmethodes kunt onderwijzen.
In deze training ontdek je hoe je met Coöperatieve leerstrategieën ervoor kunt zorgen dat leerlingen de taalverschijnselen actief kunnen oefenen, waardoor ze van en met elkaar leren.
Er zal steeds ruimte zijn om gezamenlijk te oefenen en de transfer te maken naar je eigen dagelijkse praktijk. Hiervoor krijg je na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten
en wordt in de laatste bijeenkomst een presentatie gegeven door de deelnemers, waarin ze elkaar kunnen laten zien wat ze met Zien is Snappen in de praktijk hebben gedaan.

De essenties

  • Leer hoe je met eenvoudige middelen Nederlandse taalverschijnselen kunt onderwijzen
  • Geef anderstalige kinderen meer grip op hun Nederlandse taalverwervingsproces
  • Krijg meer inzicht in de NT2-didactiek

Werkwijze

Zien is snappen is een training van 4 dagdelen waarin aandacht is voor implementatie en borging. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

  • Achtergrond van Nt2: Waarom is Nt2 belangrijk en wat is de reden van ontstaan voor het geven van Nederlands aan anderstaligen?
  • De Nt2-didactiek: Welke didactische stappen zijn er en hoe kun je ze gebruiken?
  • Nederlandse taalverschijnselen: Welke taalverschijnselen zijn er? Hoe kun je ze onderwijzen en met welke middelen?
  • Coöperatieve Leerstrategieën: Welke Coöperatieve Leerstrategieën passen bij de leerstof en in welke lesfase is de oefenvorm effectief?

Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten mee om met de behandelde onderwerpen aan de slag te gaan.

Doelstelling

Je kunt de aanpak van Zien is Snappen in je eigen lessen toepassen.

Doelgroep

  • Leraren PO (BAO en SBO), zowel van de reguliere basisscholen als van het speciaal onderwijs; vanaf groep 1 tot en met groep 8
  • IB’ers
  • Leerkrachten nieuwkomersonderwijs

Literatuur

Zien is snappen door Josée Coenen en Marije Heijdenrijk (inclusief)