Agenda

Zien is Snappen (tweedaagse)

  • Leer hoe je met eenvoudige middelen Nederlandse taalverschijnselen kunt onderwijzen
  • Geef anderstalige kinderen meer grip op hun Nederlandse taalverwervingsproces 
  • Krijg meer inzicht in de NT2-didactiek

De essenties

Hoe kun je met eenvoudige middelen effectiever taalonderwijs realiseren aan anderstalige kinderen? Dat kan aan de hand van de aanpak van Zien is snappen. Zien is snappen vormt de basis van het scholingsprogramma en beoogt anderstalige kinderen meer grip te geven op hun Nederlands. Lessen die weinig tijd kosten om aan te bieden en die je makkelijk bij of naast andere (taal-) programma’s of taalmethodes kunt onderwijzen. In deze training ontdek je hoe je met Coöperatieve leerstrategieën ervoor kunt zorgen dat leerlingen de taalverschijnselen actief kunnen oefenen, waardoor ze van en met elkaar leren. Er zal steeds ruimte zijn om gezamenlijk te oefenen en de transfer te maken naar je eigen dagelijkse praktijk.

Werkwijze

Zien is snappen is een tweedaagse scholing. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

  • Achtergrond van Nt2: Waarom is Nt2 belangrijk en wat is de reden van ontstaan voor het geven van Nederlands aan anderstaligen? 
  • De Nt2-dactiek: Welke didactische stappen zijn er en hoe kun je ze gebruiken? 
  • Nederlandse taalverschijnselen: Welke taalverschijnselen zijn er? Hoe kun je ze onderwijzen en met welke middelen?  
  • Coöperatieve Leerstrategieën: Welke Coöperatieve Leerstrategieën passen bij de leerstof en in welke lesfase is de oefenvorm effectief? 

Doelstelling

  • Je hebt een helder beeld wat Zien is snappen inhoudt.
  • Je hebt kennis gemaakt met de inhoud van Zien is snappen en de vertaling ervan: de aanpak en oefenvormen waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. 
  • Je hebt de brug geslagen tussen jouw praktijk en Zien is snappen.

Doelgroep

Leraren PO (BAO en SBO), zowel van de reguliere basisscholen als van het speciaal onderwijs; vanaf groep 1 tot en met groep 8. IB’ers.

Literatuur

Uitgave Zien is Snappen (inclusief)