Nieuws / 13 december 2023

Artikel | Bazalt Groep vergroot effectiviteit van leerkrachten en teams

Onlangs verscheen in de novembereditie van PO Management het artikel Bazalt Groep vergroot effectiviteit van leerkrachten en team. Een artikel dat in gaat op de sleutelrol van leraren bij het realiseren van goed onderwijs.

Goed onderwijs begint bij deskundige leraren die het maximale uit hun leerlingen weten te halen. Bazalt Groep helpt daarbij en ondersteunt scholen en leraren met programma’s gericht op bewezen effectief onderwijs. Het dienstenpakket is verdeeld over zeven thema’s. Een daarvan is ‘Krachtig voor de klas’.

Bazalt Groep werkt met kinderen en leerlingen vanaf de kinderopvang tot het mbo en af en toe hbo. Zij vindt groei in leren belangrijker dan het behalen van een bepaald niveau. Peter Pijl, accountmanager bij Bazalt Groep en voorheen werkzaam als leraar in het primair onderwijs, gz-psycholoog en onderwijsadviseur, verwoordt het als volgt: “In iedere klas ontwikkelen sommige leerlingen zich sneller dan andere. Dat is een gegeven, hoezeer leraren ook hun best doen om ieder kind dezelfde kansen te bieden met onderwijs op maat. Wij zorgen er samen met de leraren voor dat iedere leerling per jaar op zijn eigen niveau een leerjaar vooruitgaat ten opzichte van zichzelf en wij rusten leraren uit om dat te faciliteren, met trainingen, tools en coaching. Tot slot: we vinden het belangrijk dat de verbeteringen in de leerprocessen duurzaam zijn.”