Nieuws / 28 februari 2022

Bazalt Groep behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ) hebben het Keurmerk Onderwijsontwikkeling behaald. Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in onderwijsadviesmarkt. Het keurmerk wordt afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ) voldoet aan de kwaliteitseisen. Ook hebben we de CEDEO erkenning voor klanttevredenheid behaald. Dit zijn twee voorwaarden om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen. Met het keurmerk wil de branchevereniging onderwijsorganisaties helpen bij het selecteren van de best passende externe partners als het gaat om onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling.

“We zijn blij met het behalen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Dit betekent dat onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat ze de beste service, kennis en kwaliteit krijgen wanneer ze met Bazalt Groep (RPCZ, HCO en Bazalt) in zee gaan.”

Annemarie Kaptein bestuurder van Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ)

Meer grip op private partijen die werken in het publieke domein
Het keurmerk is een antwoord op de politieke wens om meer grip te krijgen op de private partijen die werkzaam zijn in het publieke domein onderwijs. Margreet de Vries: “Onderwijsontwikkeling Nederland pleit al langer voor meer regulering als het gaat om private partijen die diensten leveren in het publieke domein. Iedereen kan vandaag nog een onderwijsadviesbureau starten, zonder dat er eisen gesteld worden aan bewezen effectiviteit, continuïteit van de dienstverlening en verankering van de kennis in de onderwijsorganisaties. Voor scholen is het vaak lastig om in het woud van aanbieders de juiste partner te kiezen. Met dit keurmerk willen we scholen daarbij helpen.”

Eisen keurmerk
Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van de opdrachtgevers tevreden is over de dienstverlening van Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ). Tot slot onderschrijven de leden een aantal leidende principes die vastgelegd zijn in het ledenstatuut van de vereniging. Het keurmerk vervangt het oude keurmerk Onderwijsadvies. Voor het nieuwe keurmerk zijn de criteria rond kennismanagement aangescherpt. Van belang is dat kennis blijvend wordt geïnventariseerd, ontwikkeld, gedeeld, toegepast, geëvalueerd en onderhouden. Dit vraagt tijd, energie en geld, maar is absoluut voorwaardelijk voor succesvolle dienstverlening in deze steeds sneller veranderende en alsmaar complexere wereld van leren en ontwikkelen.

Over Onderwijsontwikkeling Nederland
Onderwijsontwikkeling Nederland is de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij behartigt de belangen van adviesbureaus die werken binnen het primair, voorgezet en beroepsonderwijs en op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland vormen met elkaar een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk. Onderwijsexperts, organisatiedeskundigen, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen.

Meer informatie over het keurmerk? Keurmerk – Onderwijsontwikkeling Nederland