Aanbod

Cursus Medebehandelaar dyslexie

De cursus Medebehandelaar dyslexie leidt op tot gecertificeerd dyslexiebehandelaar, waarmee dyslexiebehandelingen gegeven kunnen worden in het kader van de jeugdhulp.

In de training wordt behandeld op welke wijze effectieve lees- en spellinginstructie kan worden gegeven aan kinderen met ernstige dyslexie. Het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling is hierbij leidend. (basis)Kennis over dyslexie is een vereiste voor deelname aan deze training. In navolging van de training werk je minimaal 2 dagdelen per week voor Bazalt Groep als dyslexiebehandelaar. Dit kan op ZZP basis of in dienst bij Via Socium.

Doelgroep

Master-orthopedagogen en master-psychologen met specialisatie kind. Of HBO-opgeleide logopediste met nascholing op het gebied van onderwijs en leerproblemen.