Aanbod

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen, gericht op sociale competentie en democratisch burgerschap.

Op een vreedzame school wordt sterk ingezet op het voorkomen van conflicten door:

  • de sociale competenties van leerlingen te vergroten;
  • leerlingen een stem te geven en zich meer verantwoordelijk te laten voelen voor de sfeer op school;
  • te investeren in een positief groepsklimaat.

Ook leren kinderen om eventuele conflicten op een constructieve en positieve manier op te lossen.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn effectieve anti-pestprogramma’s onderzocht. Het programma De Vreedzame School is voorlopig goedgekeurd als veelbelovend algemeen preventief programma dat zich richt op de sociale vaardigheden.

Tweejarig invoeringstraject Vreedzame School

Elke school kan vreedzaam worden door het doorlopen van een tweejarig invoeringstraject. Dit traject wordt begeleid door een Vreedzame School trainer die nauw overleg heeft met een in te richten stuurgroep van de school. Een cursusjaar bestaat uit: teamtrainingen, stuurgroepoverleggen, directieoverleggen, klassenbezoeken en mediatorentrainingen.

Wij bieden ook opfris- en verdiepingstrainingen aan scholen die al vreedzaam zijn.

Wij organiseren graag een introductiebijeenkomst bij jou op school over De Vreedzame School.

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.