Aanbod

Doelen stellen, vorderingen bijhouden en successen vieren

In de training ‘Doelen stellen, vorderingen bijhouden en successen vieren’ maken de deelnemers kennis met de theorie en praktische implicaties voor in de klas over doelen stellen, vorderingen bijhouden door leerlingen en het vieren van successen. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven.

In de training wisselen we presentaties af met interactie en verwerkingsopdrachten. Ook is er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk. De training bestaat uit twee bijeenkomsten, waarbij je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in je werk. In de tweede bijeenkomst is er ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.

De essenties

  • Inzicht in hoe leerdoelen een bijdrage kunnen leveren aan eigenaarschap van leerlingen in hun leerproces
  • Zicht op mogelijkheden om leerlingen zelf hun vorderingen bij te laten houden
  • Weten op welke manier je in je klas successen van leerlingen in het leerproces kunt vieren

Resultaat

Doel van deze training is dat de deelnemers de theorie kennen van en weten op welke wijze zij het stellen van doelen, het bijhouden van vorderingen door leerlingen en het vieren van successen met leerlingen in hun klas kunnen organiseren.

De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Past deze training bij jou?

Deze training is bedoeld voor leraren PO, VO, MBO

Uitgaven