Aanbod

Individueel leerling onderzoek

ontwikkeltraject taal

Soms loopt een leerling vast en krijgen leraren, ouders en andere begeleiders niet in beeld waarom, of wat het kind nodig heeft.

In opdracht van scholen en ouders voeren onze gespecialiseerde orthopedagogen of psychologen daarom individueel leerling onderzoek uit. Zij geven naar aanleiding van dit onderzoek advies en praktische tips om in de dagelijkse begeleiding nog beter aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

Verschillende typen onderzoek

Een onderzoek kan bestaan uit een observatie in de klas, tijdens het buitenspelen of de gymles. Soms is het genoeg om van daaruit tips te geven die aansluiten bij het kind en de leerkracht. Als er meer nodig is, bespreken we graag welke onderzoeksmethoden aanvullend inzicht kunnen geven in de onderwijsbehoeften van de leerling. Denk aan:

 • intelligentie-onderzoek;
 • diagnostiek dyslexie;
 • rekenonderzoek;
 • diagnostiek dyscalculie;
 • pedagogisch-didactisch onderzoek;
 • sociaal-emotioneel onderzoek (onderzoek naar zelfbeeld, (faal)angst bijvoorbeeld);
 • neuropsychologisch onderzoek;
 • onderzoek naar gedrag / werkhouding / concentratie;
 • onderzoek naar meer- en hoogbegaafdheid;
 • onderzoek naar leerpotentieel.

Tip: spreken ouders en/of het kind geen Nederlands? Op de website van Pearson is in 19 verschillende talen informatie te vinden over de afname van een niet-talige intelligentietest.

Onze werkwijze

Een gespecialiseerd orthopedagoog/psycholoog stelt de leerling in een individuele setting vragen en laat deze meestal ook praktische opdrachten uitvoeren. Het onderzoek neemt gemiddeld één tot twee ochtenden (of middagen) in beslag en vindt onder schooltijd plaats. Soms komt de expert ook in de groep kijken. Dit gebeurt vanzelfsprekend allemaal in onderling overleg met school en ouders.

Kwaliteit staat voorop

Vanzelfsprekend staan kwaliteit en zorgvuldigheid in onze werkwijze voorop.

 • Al onze psychologen en orthopedagogen zijn lid van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd);
 • Medewerkers van Bazalt Groep die betrokken zijn bij leerlingzorg en -onderzoek houden zich aan de gedragscode voor psychologen en orthopedagogen. Deze gedragscode is gebaseerd op de beroepscodes van de beroepsverenigingen NVO (oktober 2008) en NIP (maart 2007) en voldoet aan de eisen die de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt.