Aanbod

KIJK! Monitoring bestuur/organisatie

KIJK! Monitoring is een module speciaal voor kinderopvangorganisaties en/of schoolbesturen. Gemeenten, besturen en kinderopvangorganisaties hebben in toenemende mate de behoefte en ook de verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van VVE-beleid of opbrengstgericht werken. Scholen en kinderopvanglocaties doen dit in het kader van de eigen kwaliteitszorg.

KIJK! biedt die mogelijkheid, wanneer voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 8 jaar) gebruik wordt gemaakt van het webbased registratie-instrument van KIJK!.

Voor je start met monitoren met KIJK! is het belangrijk om te weten:

 • Het monitoren op alle niveaus, gebeurt met data die al is ingevoerd door leraren en pedagogisch medewerkers. Het vraagt dus geen extra inspanning.
 • We werken webbased, dus altijd up-to-date.
 • Privacy van kindgegevens is gewaarborgd.
 • Activeren van de module monitor kun je zelf, via je eigen account in de KIJK! Registratie. Klik daarvoor op het icoon ‘monitor’ in het menu links en volg de aanwijzingen. 
 • Activeren van de module monitoring op bestuurs- en/of gemeenteniveau is altijd in combinatie met een training (duur één dag!). Na het volgen van de training kun je onbeperkt gebruik maken van de module én kun je de helpdesk raadplegen bij technische vragen.  Voor vragen over de training kun je mailen naar uitgeverij@bazaltgroep.nl
 • De licentiekosten voor de module KIJK! Monitor (locaties/scholen)
 • De licentiekosten voor de module KIJK! Monitoring (organisaties/besturen)

Monitoren kan op drie niveaus:

1. Monitoren op locatie of schoolniveau

Met de applicatie: KIJK! Monitor, kun je op locatie of schoolniveau de effecten van het handelen en aanbod over een langere periode in kaart brengen. Je gebruikt daarvoor de registraties die al zijn ingevoerd door PM-ers of leraren. Deze applicatie is aanvullend op de module KIJK!registratie.nl

Met KIJK! Monitor kun je de resultaten van jullie aanpak en de ontwikkeling vergelijken van groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meer jaren. Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van school of locatie.

KIJK! Monitor: een instrument voor kwaliteitszorg op locatie of schoolniveau

 • KIJK! Monitor geeft inzicht in:
  • De ontwikkeling per groep. Je kunt groepen kinderen en/of leerjaren met elkaar vergelijken.
  • De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld taal of rekenen.
  • De ontwikkelgroei die kinderen doormaakten gedurende de periode dat ze op jouw locatie of school zijn (trend)

Met deze uitkomsten is er een basis voor reflectie op aanbod en handelen binnen het team en een basis voor evalueren van beleid of ingezette ontwikkelingen op school- of locatieniveau. 

KIJK! Monitor: de training

In de training ga je de kwaliteitsdialoog aan op basis van de rapportage die de adviseur van jouw locatie of school maakte. Je leert daarmee de data analyseren én tegelijkertijd reflecteren op aanbod, handelen, beleid en ontwikkelingen binnen jouw locatie of school. Je leert ook hoe je zelf een rapportage maakt en leert de verschillende mogelijkheden kennen van het instrument.

De training is bedoeld voor intern begeleiders, leidinggevenden (scholen), verantwoordelijken voor pedagogisch beleid, teammanagers (kinderopvanglocaties). De training wordt verzorgd door een KIJK! Expert die ook specialist Jonge Kind is.

Interesse in een training? Mail naar advies@bazaltgroep.nl.

2. Monitoren op organisatie of bestuursniveau

Monitoren op dit niveau doe je met een aparte module: KIJK! monitoring (www.kijkmonitoring.nl). Alle locaties/scholen van een organisatie of bestuur – die werken met KIJK! – worden aan de module gekoppeld om op organisatie- of bestuursniveau de effecten van het aanbod en handelen te kunnen monitoren. Je vergelijkt de resultaten van beleid/ontwikkeling tussen locaties of scholen onderling, per domein (bijvoorbeeld taal) en ook over meer jaren. Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van organisatie of bestuur. 

KIJK! Monitoring: een instrument voor kwaliteitszorg op organisatie of bestuursniveau

 • KIJK! Monitoring geeft inzicht in:
  • De effecten van aanbod en handelen op de ontwikkeling van de kinderen op organisatie of bestuursniveau. Je kunt (groepen) locaties of scholen samenvoegen of juist met elkaar vergelijken.
  • De effecten van aanbod en handelen op de ontwikkeling van de kinderen per domein, bijvoorbeeld taal of rekenen.
  • De ontwikkelgroei die kinderen doormaakten gedurende de periode dat ze op een locatie/school zitten van de organisatie/bestuur.  

Met deze uitkomsten is er een basis voor de kwaliteitsdialoog binnen het team dat verantwoordelijk is voor kwaliteit. Evalueren van beleid of ingezette ontwikkelingen maakt daarvan onderdeel uit.  

KIJK! Monitoring: activeren van de module altijd in combinatie met een training

KIJK! Monitoring is een aparte applicatie: www.kijkmonitoring.nl. Om deze module te kunnen gebruiken vraag je de licentie aan én volg je de bijbehorende training (meer info uitgeverij@bazaltgroep.nl) .

In de training ga je de kwaliteitsdialoog aan op basis van de rapportage die de adviseur van jouw organisatie op bestuur maakte. Je leert daarmee de data analyseren én tegelijkertijd reflecteren op aanbod, handelen, beleid en ontwikkelingen binnen organisatie of bestuur. Je leert ook hoe je zelf een rapportage maakt en leert de verschillende mogelijkheden kennen van het instrument.

De training is bedoeld voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit binnen de organisatie of bestuur. De training wordt verzorgd door een KIJK! Expert die ook specialist Jonge Kind is. De duur van de training is één dag.

3. Monitoren voor gemeenten

Voor gemeenten die de ambities/resultaatafspraken willen monitoren van alle locaties/scholen binnen de gemeente kunnen wij, met de bestaande KIJK! data, de monitorrapportages maken. We voegen data samen op gemeentelijk niveau. Een KIJK!-expert maakt een rapportage die de ontwikkeling en groei van doelgroepkinderen in de gemeente inzichtelijk maken. Dit geeft geen extra belasting voor medewerkers van de voor- en vroegscholen. Uiteraard kan dit alleen als er op de locaties/scholen wordt gewerkt met KIJK! registratie (Webbased). De registraties die zij maakten worden gebruikt in KIJK! Monitoring.

We kunnen rapportages maken op basis waarvan je:

 • Beleidskeuzes (en daarbij horende investeringen) kunt evalueren
 • De kwaliteitsdialoog aan kunt gaan met de betrokkenen
 • Ambities (of resultaatafspraken) kunt maken of bespreken met betrokkenen
 • Een analyse kunt maken van het effect van de gekozen interventies

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!

Meer weten over KIJK!?

Vind hier alle informatie over KIJK!, de werkwijze, de licenties, het proefabonnement en de tarieven.

Agenda

Downloads

Uitgaven