Aanbod

KIJK!

KIJK! is een veel gebruikt, digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen volgt. KIJK! is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.

Je kijkt naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijk je naar de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.

KIJK! gaat over de praktijk van iedere dag

Werken met KIJK! vergroot je deskundigheid:

 • Je krijgt meer kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen;
 • Je wordt bekwamer in het observeren van ontwikkeling;
 • Het helpt je bij het maken van beredeneerde keuzes, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling.

De gegevens verwerk je digitaal in de Webbased-versie van KIJK!. De module KIJK! 0-4 jarigen sluit naadloos aan bij de module voor Groep 1-2. De module KIJK! 0-7 jarigen omvat de module KIJK! 0-4 jaar en KIJK! Groep 1-2.

KIJK! digitaal

KIJK! Webbased

KIJK! Webbased is een digitaal systeem waarmee je – met je persoonlijke inlog – op elke plek met een internetverbinding kunt werken. De gegevens zijn op elk gewenst moment beschikbaar, waardoor je gemakkelijk een groepsrapport of een rapport per kind kunt oproepen en een groepsplan/ themaplan en groepsoverzicht kunt maken. Wanneer je gaat werken met KIJK! Webbased heb je het volgende nodig:

 • de handleidingen KIJK! 0-4 en/of KIJK! 1-2, daarin staan o.a. de ontwikkelingslijnen uitgebreid beschreven;
 • de technische handleiding van KIJK! Webbased
 • de training KIJK! de Basis: je leert de werkwijze goed kennen, je leert werken met het systeem en er is aandacht voor een zorgvuldige implementatie van de werkwijze;
 • KIJK! Kies Doe: in deze uitgave is ontwikkeling gekoppeld aan de (SLO) doelen. De activiteiten sluiten aan bij de doelen. Deze boeken sluiten aan bij de module KIJK! Beredeneerd Aanbod.

KIJK! in de BSO

KIJK! voor de BSO is het digitale systeem waarmee je op de BSO de betrokkenheid van kinderen, hun welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag observeert en registreert. Het helpt je om op een systematische wijze zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van de verzamelde gegevens is het mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. 

KIJK! werkwijze in het kort

 • Je observeert kinderen dagelijks tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten. Je maakt daarvan aantekeningen in KIJK! Webbased. 
 • 2 x per jaar (bijvoorbeeld in december en juni) registreer je op basis van je observaties de totale ontwikkeling van elk kind ( individueel rapport).
 • In het individueel rapport kun je de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. 
 • Het groepsrapport maakt zichtbaar hoe je groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van je onderwijsaanbod. Hierdoor weet je of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben.
 • Met de module KIJK! Beredeneerd aanbod kun je op basis van het groepsrapport en –overzicht een groepsplan/themaplan opstellen, met doelgerichte activiteiten om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

“Werken met KIJK! helpt mij om kinderen op een andere manier te zien. Met KIJK! kijk ik beter naar welke vaardigheden een kind laat zien en beter naar mijn eigen handelen; waar moet ik zelf iets meer of iets anders doen! KIJK! geeft handvatten!”

Meer informatie

Ben je benieuwd of KIJK! iets voor jouw locatie of school is? Of werk je al met KIJK! en heb je verdiepende vragen? Verdiep je verder in ons aanbod of neem (vrijblijvend) contact op met onze gecertificeerde KIJK! trainers.

Uitgaven