Aanbod

Klankonderwijs

In de training ‘Klankonderwijs’ leer je hoe je klankonderwijs succesvol kunt vormgeven. Het taalonderwijs aan nieuwkomers en andere anderstalige leerlingen start idealiter met het aanleren van klanken. Die kennis is essentieel voor het leren uitspreken van de Nederlandse taal; een voorwaarde om succesvol deel te kunnen nemen aan het Nederlandse onderwijs.

De anderstalige leerling die Nederlands leert, zou moeten beginnen met het leren verstaan en zeggen van de Nederlandse klanken. Daarbij is het van belang om betekenisverschillen te kunnen horen en te produceren. Daarvoor is het nodig dat de nieuwkomer:

  • Nederlandse klanken kan onderscheiden;
  • Nederlandse klanken correct kan uitspreken;
  • Nederlandse klankcombinaties correct kan uitspreken;
  • klemtoonpatronen in woorden en zinnen correct kan uitspreken;
  • intonatiepatronen verstaat en kan uitspreken.

In deze training..

Om nieuwkomers de Nederlandse taal succesvol te onderwijzen is het voor leraren noodzakelijk achtergrondkennis te hebben van wat het klankonderwijs inhoudt. Daarbij gaat het in de basis om:

  • het verschil kennen in fonemen en fonen;
  • het verschil kennen in klank en letter;
  • de kenmerken kennen van klinkers en medeklinkers in de Nederlandse taal;
  • de klankregels, zoals invoeging van een klank (individuweel) of weglating (postzegel);
  • de klemtoon in woorden en zinsintonatie.

Klankleer is een lastig onderdeel in het taalonderwijs. Het volgen van een training is een goede eerste stap om klankleer en het onderwijzen ervan je eigen te maken.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem contact met ons op via advies@bazaltgroep.nl.