Aanbod

Kleuterwijsheid voor leidinggevenden

In de masterclass Kleuterwijsheid voor leidinggevenden staat onderwijs aan kleuters centraal. De masterclass is bedoeld om directies en intern begeleiders kennis te laten maken met wat de essenties zijn van goed kleuteronderwijs.

De essenties

  • Leer wat goed kleuteronderwijs is en wat de impact is van de kleuterleraar
  • Vergroot je kennis over hoe jonge kinderen ontwikkelen en leren
  • Krijg meer inzicht in het waarderingskader in relatie tot het onderwijs aan jonge kinderen

Je kent het wel: de inspectie zegt dat het ‘beredeneerd aanbod niet op orde is in de kleutergroepen’ en je kleuterleraren doen uitspraken als ‘dat kunnen onze kleuters niet’, of ‘zo gaat het niet als je met kleuters werkt’. En dan moet je keuzes maken, besluiten nemen zonder zelf misschien voldoende kennis te hebben van wat goed kleuteronderwijs nou eigenlijk is.

Dáár is deze masterclass voor bedoeld! Het komt allemaal aan bod: het eigene van kleuters, hoe zij leren en ontwikkelen en hoe onderwijs dat daarop aansluit eruit ziet. Je krijgt meer kennis over de betekenis van een goede inrichting van hoeken en ruimtes. Je leert over wat van belang is in het dagelijkse (beredeneerde) aanbod en wat dit vraagt van je leraren. Wat maakt dat je leraren zeggen dat het model voor directe instructie (of EDI) niet past bij kleuters en wát past (of hoe) past (het) dan wel? Wat is dan ‘spelenderwijs leren’ en hoe herken je dit in de kleutergroepen? Wat staat er in het waarderingskader en hoe kun je zien of dát in je kleutergroepen ook werkelijk wordt uitgevoerd?

Deze Masterclass duurt 5,5 uur. Er wordt afwisselend (nieuwe) kennis gedeeld en interactie georganiseerd. Er is  aandacht voor reflectie: wat is daarvan te zien in jouw school en hoe kun jij er invloed op hebben?

Je resultaten na het volgen van de masterclass

  • Je weet wat dé essenties zijn van goed kleuteronderwijs en wat de impact is van de kleuterleraar.
  • Je hebt meer kennis over hoe jonge kinderen ontwikkelen en leren
  • Je hebt meer inzicht in het waarderingskader in relatie tot het onderwijs aan jonge kinderen.

Past deze training bij jou?

Deze masterclass past bij jou als jij leidinggevende bent in de kleuterbouw. Je bent de directeur van de school, de adjunct directeur, bouwcoördinator. Ben jij de intern begeleider van de hele school en wil je de kennis over het jonge kind vergroten, dan past deze masterclass óók bij jou!