Aanbod

Leiding geven aan educatieve veranderprocessen

De essenties

  • Onderwijskundige leiderschapsprincipes kennen en kunnen toepassen bij de implementatie van Kagan Coöperatief Leren
  • Goed voorbereid vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzichten omtrent de implementatie van Kagan Coöperatief Leren kunnen opzetten en monitoren in de eigen situatie
  • Een aantal praktische invoeringsinstrumenten gebruiksklaar hebben, research-based kunnen werken met doelniveaus, inclusief succescriteria.

Opbrengst 

Je kunt het implementatieproces van Kagan Coöperatief Leren in je eigen situatie opzetten, stimulerend begeleiden en succesvol monitoren vanuit jouw kennis en inzicht in veranderprocessen. Voor elke fase van de implementatie van Kagan Coöperatief Leren krijg je inzichten, werkwijzen en gereedschap om de juiste keuzes te maken als educatief leider of intern veranderaar. 

Het implementatieproces van Coöperatief Leren wordt vanuit alle facetten stap voor stap verdiept. Iedere deelnemer kan de research in de eigen praktijksituatie vormgeven en praktisch aan de slag. 

Inhoud & werkwijze 

Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

  1. Passie overbrengen  
  2. Focus creëren 
  3. Invloedrijke acties 
  4. Verwachtingen vaststellen 
  5. Anderen support geven 
  6. De organisatie veranderen 

Korte presentaties worden afgewisseld met praktijkgerichte verwerkingsopdrachten voor de deelnemers 

Literatuur 

Verplicht: Standaardwerk Coöperatieve Leerstrategieën  (Spencer Kagan)
Aanbevolen: Coöperatieve Leerstrategieën – beknopte versie (Spencer Kagan), Passie en Kracht in schoolontwikkeling  (Fullan en St Germain)   

Voor wie? 

Directeuren, intern veranderaars, Coaches, IB-ers die een actieve aansturende rol hebben bij veranderprocessen. Goed gekeurd voor het register herregistratie voor schoolleiders. 

“Het is heel fijn om deze training samen met een teamlid (van het management) van je school te volgen zodat je dat wat je geleerd hebt samen kunt overbrengen/meenemen naar je team.”

“De voortdurende focus op betrokkenheid: van de leerling maar zeker ook op het leerproces van ons als cursist.”

“We zijn nu de klassen in geweest en we zien nu ook echt meer. Kortom we weten waar we naar moeten kijken!”

“Inspirerend, veel werkvormen, koppelingen en inzichten.” Deelnemers over deze training