Aanbod

Leren anders organiseren

Leren Anders Organiseren is het onderwijsconcept waarbij het jaarklassensysteem wordt losgelaten en kindgericht onderwijs centraal staat.

Waarom Leren Anders Organiseren?

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Gepersonaliseerd leren, digitalisering, talentontwikkeling en het echt laten slagen van passend onderwijs: het houdt ons allemaal bezig.

Voeg daarbij een tekort aan vakbekwame onderwijsprofessionals, het benutten van wetenschappelijke kennis over het leren van kinderen én de behoefte aan een nauwe verbinding tussen onderwijs en samenleving en we hebben een serie uitdagingen te pakken.

De organisatie van ons huidige, op jaarklassen gebaseerde, onderwijssysteem sluit hier niet goed bij aan. Daarom zijn steeds meer scholen met hun teams aan de slag gegaan om het leren anders te organiseren. Zij richten zich op onderwijs dat meer uitgaat van de uniciteit van de leerling én de leraar. Onderwijs dat met beide benen midden in de snel veranderende samenleving staat. Onderwijs dat gebruik maakt van de laatste inzichten over leren en dat zo efficiënt en doelgericht mogelijk organiseert.

“Met Leren Anders Organiseren kunnen we onze belofte om kinderen op de eerste plaats te zetten echt handen en voeten geven!”

Het concept

Voor scholen die dit ambiëren hebben we het onderwijskundig concept Leren Anders Organiseren (LAO) ontwikkeld.

 • Van methodelessen naar een leerdoel georiënteerde aanpak.
 • Van klassikaal naar meer kindgericht onderwijs.
 • Van een hele dag in één klaslokaal naar een rijke leeromgeving met hoeken, ateliers, doe- en ontdekplekken.
 • Van ‘mijn’ klas naar gezamenlijk verantwoordelijk voor onze kinderen.
 • Van hard werken om de aandacht van kinderen vast te houden naar meer eigenaarschap voor het leren.
 • Van de hele dag voor de groep naar meer afwisseling voor leerlingen en leerkrachten.
 • Van klassen (20-30 leerlingen) naar units (60-80 leerlingen).

De vijf pijlers

LAO is een gedegen concept dat wetenschappelijk gefundeerd en in de praktijk getoetst is. Het is gebaseerd op vijf pijlers:

 1. leren
 2. organisatie
 3. personeel
 4. leeromgeving
 5. school en samenleving

Je kunt hiermee het onderwijs op de school opnieuw ontwerpen. We zijn al op veel scholen gestart met Leren Anders Organiseren, en met succes.

Het proces

Het leren anders organiseren op jouw school is een proces. Stap voor stap richt je het onderwijs op je school anders in. De totale verandering kan enkele jaren in beslag nemen.

Hoe het onderwijs er uiteindelijk uit gaat zien hoeft niet voor elke school hetzelfde te zijn; er zijn verschillende mogelijkheden.

We gaan altijd aan de slag met negen gebieden:

ICTPERSONEELLEERINHOUD
LEIDERSCHAPVISIESAMENLEVING
volgen van KINDERENDIFFERENTIATIELEEROMGEVING

Om de stappen te kunnen zetten, maken we gebruik van verschillende activiteiten en interventies:

 1. studiebijeenkomsten met het hele team
 2. bijeenkomsten met de ontwikkelgroep
 3. werkvloerobservaties met reflectiegesprekken per bouw/unit
 4. ondersteuning bij schoolbezoeken
 5. ondersteuning/advisering directie
 6. in beeld brengen van de kracht van de omgeving en de samenwerking
 7. groepsvorming in de stamgroep, in de unit, in de school
 8. inspiratie en kennisdeling tijdens twee ‘werkplaats’ bijeenkomsten

Literatuur

Naast het boek Leren Anders Organiseren zijn er vele uitgaven relevant; Het werk van John Hattie, Shirley Clarke, James Nottingham, Peter DeWitt en Andy Hargreaves.

Doelgroep

Schoolteams die kindgericht onderwijs willen verzorgen.

Aan de slag met Leren Anders Organiseren?

Onze standaard is maatwerk. Elke school heeft een andere ambitie en vertrekpunt. Rekening houdend met bovengenoemde 9 stappen stellen we een traject samen dat helemaal op jouw situatie is afgestemd.

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.