Aanbod

Leren Anders Organiseren

Het werken in grotere eenheden (units) vraagt een nauwe samenwerking van alle teamleden in deze units. Zo vindt er elke dag overleg plaats en hebben teamleden binnen de unit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goed draaien van de unit. Er is sprake van een grote autonomie hoe er binnen de unit wordt gewerkt. Dat stelt specifieke eisen aan hoe de schoolleiding het team faciliteert en leiding geeft aan de kwaliteitsontwikkeling.

Doel

Met deze tweedaagse focussen we op de rol van de schoolleiding in een groot veranderingsproces binnen de school. Als schoolleiding krijg je tools in handen hoe het leiderschap binnen de school zo vorm te geven dat de ambities van de school om het leren anders te organiseren behaald kan worden.

Inhoud & werkwijze

De training bestaat uit twee aangesloten dagen/ vijf dagdelen in een externe locatie en een terugkom bijeenkomst van 1 dagdeel. Deelnemers maken vooraf een analyse van de school (zicht op hoe staan we ervoor; 9 stappen van LAO in beeld).

  • Dagdeel 1: Leiderschapsdilemma’s in beeld; ambities van de school in verhouding tot de huidige situatie.
  • Dagdeel 2: Zicht op wat de Leren Anders Organiseren vraagt aan leiderschap.
  • Dagdeel 3: Ontmoeten van eigen kracht en kans.
  • Dagdeel 4: Inzicht in theorie gefundeerde tools en werkwijzen die de schoolleiding in staat kan stellen om ervaren dilemma’s het hoofd te bieden.
  • Dagdeel 5: ontwerpen, herijken plan van aanpak met een focus op het te ontwikkelen leiderschap in de school.
  • Dagdeel 6: deze terugkombijeenkomst staat in het teken van reflectie op en verdieping van het inmiddels in uitvoering genomen plan van aanpak.

Opbrengst

De schoolleiding heeft zicht op hoe de school er voor staat vanuit het perspectief van Leiding geven aan Leren Anders Organiseren en beschikt over handreikingen die ingezet kunnen worden om het leiderschap binnen de school (verder) te versterken.

Uitgaven

We laten ons in deze training inspireren door “Leren Ander Organiseren”; Marius Berendse et al en door: “Samenwerkend Leiderschap”; Peter DeWitt. U krijgt beide boeken voorafgaand aan de training toegestuurd.

Doelgroep

Schoolleiding, MT leden van scholen die met Leren Anders Organiseren aan de slag zijn of willen. We bevelen aan met tenminste twee personen van dezelfde school deel te nemen.

Omvang

5 dagdelen in een tweedaagse op locatie en een terugkom-middag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.