Aanbod

Marzano e-learning

Met de Marzano e-learning modules kun je zelf aan de slag met Robert Marzano’s gedachtengoed!
Thuis of op het werk; op het moment dat het jou het beste uitkomt.

Marzano e-learning | module De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven

De essenties

 • Kennismaken met onderwijsstrategieën voor goed didactisch en pedagogisch handelen, klassenmanagement en het afstemmen van het onderwijsaanbod op de leerlingen in je klas
 • Kennismaken met een model effectief lesgeven
 • Je handelen verfijnen met strategieën die een positief effect hebben op het leren van leerlingen 

Doelgroep

Deze e-module is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met een model voor effectief lesgeven en wil weten hoe je je handelen als leraar kunt verfijnen met strategieën die positief effect hebben op het leren van leerlingen. De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven is een concreet hulpmiddel voor elke leraar met 4 tot 18-jarige leerlingen.

Doelen/resultaat

In deze e-module maak je kennis met 10 ontwerpvragen voor goede lessen en hun relatie. Je krijgt inzicht in wat je van de huidige wetenschap kunt leren en hoe je dat als leraar kunt toepassen in je eigen lespraktijk.

Inhoud & werkwijze

De invloed van de leraar
Onderzoeken tonen aan dat effectieve scholen een enorm verschil kunnen maken in de leerprestaties van leerlingen. In de laatste tien jaar zijn de factoren die bijdragen tot de effectiviteit van een school steeds duidelijker geworden. Naast elementen als een goed onderbouwd curriculum en een veilige, ordelijke omgeving steekt één factor met kop en schouders boven alle andere uit: de invloed van de individuele leraren binnen de school.

De Amerikaanse auteur Robert J. Marzano heeft de wetenschappelijke publicaties op het gebied van onderwijsonderzoek van de afgelopen 35 jaar in kaart gebracht en overzichtelijk samengevat. Marzano vertaalt de uitkomst van zijn onderzoek naar concrete acties die in de schoolpraktijk kunnen plaatsvinden: de ultieme informatie om evidence-based onderwijs te realiseren.

Marzano stelt in deze e-module tien ontwerpvragen centraal, beschrijft onderzoeksresultaten en benoemt concrete actiestappen om te komen tot goed lesontwerp. De actiestappen worden in deze cursus praktisch uitgewerkt. Op deze manier kun je op een efficiënte manier kennis maken met de ‘kunst’ en ‘wetenschap’ van het lesgeven.

Ontwerpvragen
De tien vragen die aan de orde komen zijn:

 1. Hoe ontwikkel ik goede lessen binnen een samenhangend geheel?
 2. Hoe stel ik leerdoelen vast en communiceer ik deze, houd ik vorderingen van leerlingen bij en vier ik successen?
 3. Hoe laat ik leerlingen goed omgaan met nieuwe kennis?
 4. Hoe laat ik leerlingen oefenen en hun begrip van nieuwe kennis verdiepen?
 5. Hoe laat ik leerlingen hypothesen opstellen over nieuwe kennis en deze toetsen?
 6. Hoe krijg ik betrokken leerlingen?
 7. Hoe stel ik regels & routines op en handhaaf ik deze?
 8. Hoe herken en erken ik de naleving en het gebrek aan naleving van regels & routines?
 9. Hoe bouw en onderhoud ik een goede relatie met de leerlingen?
 10. Hoe communiceer ik hoge verwachtingen voor alle leerlingen?

De aanpak in deze e-module houdt rekening met het kiezen van de juiste onderwijsstrategie voor goed didactisch handelen, pedagogisch handelen, klassenmanagement en het afstemmen van het onderwijsaanbod op de specifieke leerlingen in de klas.

De e-module wordt begeleid door een trainer gecertificeerd is door Marzano Research USA.

Marzano e-learning | module De reflectieve leraar

De essenties

 • Ontdekken hoe je door reflectie kunt werken aan de ontwikkeling van je eigen vaardigheid
 • Kennismaken met de wijze waarop je vorm kunt geven aan reflectie in je dagelijkse werk
 • Een concrete werkwijze om je te ontwikkelen tot een steeds betere leraar

Doelgroep

Deze e-module is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je als leraar door reflectie kunt werken aan de ontwikkeling van je eigen vaardigheid.

Doelen / resultaat

 • Je kent het belang van een model voor effectief lesgeven.
 • Je weet globaal hoe je ontwikkeldoelen kunt stellen.
 • Je weet in grote lijnen op welke manieren je gericht kunt oefenen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Je weet globaal hoe je gerichte feedback kunt ontvangen.
 • Je weet in grote lijnen hoe je lesgeven kunt observeren en bespreken.

Inhoud & werkwijze

In deze e-module De Reflectieve Leraar ontdek je hoe je door reflectie kunt werken aan de ontwikkeling van je eigen vaardigheid. Je maakt in een kort tijdsbestek kennis met de wijze waarop je vorm kunt geven aan reflectie in je dagelijkse werk.

De e-module is gebaseerd op de uitgave De Reflectieve Leraar van Robert J. Marzano (Bazalt 2013). Echter waar het boek ook research in praktische toepassingen voor in de klas vertaalt, stopt deze cursus. We zoomen hier puur in op de werkwijze voor reflectie die Marzano aanbeveelt.

Deze e-module is bedoeld om in vogelvlucht inzicht te geven in de wijze waarop je via reflectie kunt bouwen aan excellentie. Deze module begint met een korte blik op de research en theorie van het reflecteren. Vervolgens lopen we de 5 stappen door die een interpretatie en vertaling bieden van deze gegevens voor de praktijk:

 1. Een model hebben van effectief lesgeven
 2. Ontwikkeldoelen stellen
 3. Gerichte oefening aangaan
 4. Gerichte feedback ontvangen
 5. Lesgeven observeren en bespreken

Naast de informatie bij ieder van deze stappen, staat ook steeds een opdracht weergegeven.

De e-module wordt begeleid door een trainer die gecertificeerd is door Marzano Research USA.

De volgende stap zetten op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Uitgaven