Aanbod

NT2 – Meertaligheid

Goede opvang van anderstalige kinderen in het onderwijs verdient onze zorg en aandacht. Bazalt Groep helpt graag met praktisch advies, training, methoden en materiaal.

Veel scholen bieden wel woordenschatonderwijs, maar de Nederlandse taal bestaat uit meer dan alleen woorden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • hoe zinnen in het Nederlands zijn opgebouwd;
  • welk lidwoord je wanneer gebruikt;
  • hoe je klankonderwijs kunt bieden om Nederlandse klanken eigen te maken en het leerproces te versnellen;
  • hoe je in het Nederlands meervoud vormt.

In de afgelopen jaren heeft Bazalt Groep veel kennis en ervaring opgedaan met het onderwijs aan nieuwkomers en anderstalige leerlingen. Wij bieden praktische NT2 programma’s, (les)methoden en visuele instructiemiddelen.

Aanmelding eindtoets nieuwkomers

De eindtoets nieuwkomers wordt afgenomen na 40 weken nieuwkomersonderwijs. Deze toets geeft een beeld van de passieve en actieve woordenschat, taalbegrip en spreekvaardigheid. Afhankelijk van de vorderingen kan worden geadviseerd de leerling te laten uitstromen naar de reguliere groep of nog verlenging te geven in de taalklas.

 Voor meer informatie over de aanmelding en aanmelding voor deze eindtoets nieuwkomers, neem je contact met ons op via advies@bazaltgroep.nl.

Maak je school ook NT2 proof: laat je inspireren

De Haagse scholen Springbok, IKC Bamboe en de Koningin Beatrixschool zijn NT2-proof! Na drie jaar aanpassen van de methodes, implementatie van de methodiek Zien is snappen en coöperatieve leerstrategieën hebben de scholen hun onderwijs nu goed ingericht op NT2-leerlingen. In een speciale uitgave blikken de scholen terug op het traject.

Download het magazine Zo wordt je school NT2-proof!

Eerste hulp voor taal bij nieuwkomers

Wanneer er een leerling instroomt met wie je nauwelijks kunt communiceren, is de eerste vraag: wat kan deze leerling al? Is de leerling ooit naar school geweest? Om daar snel achter te komen, bevat het NT2-programma Horen, zien en schrijven een Starttoets. De materialen bevatten ook handige tips voor de opvang tijdens de eerste dagen.

Als hulpmiddel voor technisch lezen bij nieuwkomers is de brochure Taal en teken ontwikkeld. Met een proeftekst in verschillende talen. Zo kun je een inschatting maken van het startniveau van de leerling op het gebied van lezen.

Onze NT2 experts geven graag advies op maat om leerlingen op een leuke, effectieve manier de Nederlandse taal te leren en te begrijpen.

Uitgaven