Aanbod

Onderwijs zieke leerlingen

Onderwijs aan zieke leerlingen is belangrijk, want ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook een leerling die een ongeluk krijgt, plotseling ziek wordt of langdurig of chronisch ziek is.

Het belang van onderwijs aan zieke leerlingen

Ziek en toch onderwijs: een gezamenlijke uitdaging. Alles begint met luisteren, begrijpen en vragen stellen. Om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Op zoek naar kansen om een zieke leerling de juiste vorm van onderwijs te bieden. Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is betrokken, deskundig en ervaren als het gaat om onderwijs en ziek zijn. En zij gaat de uitdaging aan. Samen met school, ouders en leerling.

Continuïteit in onderwijs is voor een zieke leerling heel belangrijk. Verbonden blijven met school, leraren, medeleerlingen en anderen is van groot belang. Onze consulenten (aangesloten bij het landelijke netwerk Ziezon) ondersteunen scholen om zieke leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. 

Bekijk deze video voor een impressie van onze werkwijze:

Wat wij bieden

  • Onze consulenten komen op school en leggen een huisbezoek om samen een plan van aanpak te maken
  • We zijn de verbindende factor tussen school, ziekenhuis en leerling en ouders;
  • We geven advies over onderwijs aan zieke leerlingen;
  • We verzorgen informatie voor leraren, zorgprofessionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling;
  • We helpen zoeken naar aangepaste leermiddelen, zoals de inzet van KlasseContact waardoor zieke leerlingen toch actief deelnemen aan het schoolleven. Ze kunnen hun lessen volgen, maar nog veel belangrijker: ze blijven in contact met hun klasgenootjes;
  • We organiseren lessen aan bed thuis of in het ziekenhuis samen met de school, als de leraren dit niet kunnen.

Onze dienstverlening is kosteloos.

Eerst met ons in gesprek of juist liever met z’n allen om tafel (school, ouders, leerling)? Natuurlijk kan dat. Het belangrijkste is dat we samen de goede dingen doen. In overleg en in het belang van de zieke leerling. 

Meer informatie?

Voor meer informatie neem je contact op via 088 55 70570 of advies@bazaltgroep.nl.

Downloads