Aanbod

Ontwikkeltraject rekenen

Ontwikkeltraject rekenen

Het ontwikkeltraject rekenen biedt je brede ondersteuning bij de ontwikkeling van het rekenonderwijs. Dit doen we op meerdere gebieden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat goed rekenonderwijs bestaat uit meer aspecten dan het gebruiken van een goede rekenmethode voor je school.

Doel van het ontwikkeltraject rekenen

Wil je in korte tijd zicht te hebben op de huidige vormgeving van het rekenonderwijs bij jullie op school? Wil je weten waar mogelijke verbeterpunten liggen? Dan kunnen we samen met jou een QuickScan afnemen. Ook kan er een uitgebreidere analyse worden gemaakt van de stand van zaken. Op basis van de resultaten van de QuickScan wordt dieper ingegaan op een aantal zaken en geven we aanbevelingen voor het verbeteren van het rekenonderwijs.

Werkwijze

Na de QuickScan bepalen we samen het vervolg. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met aspecten als:

 • Effectieve rekeninstructie;
 • Handelings- en opbrengstgericht werken met rekenen;
 • Doelgericht werken;
 • De doorgaande leerlijn rekenen bepalen;
 • Rekenen en de referentieniveaus.

Opbrengst

De opbrengst hangt af van welk traject er gevolgd wordt. Je kunt hierbij denken aan:

 • Je weet waar goed rekenonderwijs aan voldoet;
 • Je kunt een effectieve rekeninstructie geven;
 • Je kunt handelings- en opbrengstgericht werken met rekenen;
 • Je kunt doelgericht werken;
 • Je hebt zicht op de doorgaande leerlijn van rekenen;
 • Je bent goed op de hoogte van de referentieniveaus van rekenen.

Doelgroep

Lerarenteams primair onderwijs

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.