Aanbod

Ontwikkeltraject taal

ontwikkeltraject taal

Het ontwikkeltraject taal biedt je brede ondersteuning bij de ontwikkeling van het taalonderwijs op jouw school. Uit onderzoek blijkt dat goed taalonderwijs uit meer aspecten bestaat dan het gebruiken van een goede taalmethode op school.

Doel ontwikkeltraject taal

Wil je in korte tijd zicht te hebben op de huidige vormgeving van het taalonderwijs bij jullie op school. Wil je weten waar mogelijke verbeterpunten liggen, dan kunnen we samen met jou een doorloop op taalonderwijs verzorgen. Daarnaast kan er een uitgebreidere analyse worden gemaakt van de stand van zaken. Op basis van de resultaten van de doorloop gaan we dieper in op een aantal zaken. Vervolgens doen we aanbevelingen voor het verbeteren van het taalonderwijs bij jullie op school.

Werkwijze

Na het afnemen van de doorloop bepalen we gezamenlijk het vervolg.
Er kan een keuze gemaakt worden uit bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 • Aan de slag met de invulling van jullie taalbeleidsplan
 • Doorgaande lijn
 • Effectieve instructie op de verschillende taal gebieden
 • Doelgericht werken

Opbrengst

De opbrengst hangt af van welk traject er gevolgd wordt. Je kunt hierbij denken aan:

 • Je weet waar goed taalonderwijs aan voldoet
 • Je kunt een effectieve taal/leesinstructie geven
 • Je kunt doelgericht werken
 • Je hebt zicht op de doorgaande leerlijnen van taal

De domeinen waar we werk in uitvoeren:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Begrijpend luisteren
 • Woordenschat
 • Mondelinge taal
 • Spelling
 • Schrijven
 • NT2
 • Leesplezier en leesmotivatie

Doelgroep

Schoolteams primair onderwijs en waar mogelijk ook VVE

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.