Aanbod

Op weg naar een succesvolle school

Op weg naar een succesvolle school is een (langdurig) verbetertraject met als doel de onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten te verbeteren. We stellen daarbij een integrale opzet voor met alle betrokkenen.

Waarom Op weg naar een succesvolle school

De meeste schoolorganisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Zij hebben aandacht voor onderwijskundig leiderschap en blijven op koers in een snel veranderende omgeving. Door verschillende factoren kan een school van haar koers afwijken.

Eén van die valkuilen is de aandacht voor alle dagelijkse operationele klussen en onvoorziene gebeurtenissen. Het onderwijskundig leiderschap, leren van elkaar in het team en focus op goed onderwijs, komt hierdoor onder druk te staan. Dit kan leiden tot achterblijvende resultaten, teleurstelling, en frustratie. Bij niet tijdig ingrijpen leidt deze situatie soms tot een negatief advies van de Onderwijsinspectie.

Om de effectiviteit en efficiency binnen scholen te verbeteren bieden wij een integrale aanpak in de vorm van het verbetertraject ‘Op weg naar een succesvolle school’.

Wij maken het schoolsysteem weer inzichtelijk en helpen je te focussen op belangrijke zaken.

Het resultaat

Iedere situatie op een school is anders. Wij stemmen daarom graag ons advies en de invulling van de begeleiding af op de vragen en uitdagingen die er liggen. Meestal stellen we een projectleider aan die met een ontwikkelteam van andere experts de school kan ondersteunen. Hieronder geven we een voorbeeld van de stappen die we samen doorlopen.

Intakefase

De projectleider en de accountmanager gaan in gesprek met bestuur en directie van de school om de opdrachtformulering af te stemmen.

We voeren een kwaliteitsscan uit en de resultaten gebruiken we voor het opstellen van het plan van aanpak. Hierin staat de ontwikkeling naar de geformuleerde doelen duidelijk omschreven.

Onze projectleider presenteert de bevindingen van de kwaliteitsscan en het plan van aanpak aan het schoolteam en stelt het ontwikkelteam vanuit Bazalt Groep voor.

Uitvoeringsfase

De doelen en succescriteria opgesteld in het plan van aanpak zijn leidend in de uitvoering. 

Regelmatig delen we de ontwikkeling die zichtbaar is in de school met het schoolteam.

Afsluiting

In een bijeenkomst met het schoolteam bespreken we de resultaten en inventariseren we de ontwikkelwensen voor de toekomst.  Met directie- en bestuur evalueren we het traject en de vervolgstappen.

Over onze procesbegeleiding

Onze adviseurs die scholen ondersteunen bij hun verbetertraject brengen naast theoretische kennis een schat aan praktische ervaring mee. Zij zijn vaak zelf leraar, schoolmanager/-bestuurder geweest en kennen de dagelijkse schoolpraktijk goed.

Meer informatie?

We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.