Aanbod

Opleiding Bazalt Beeldcoaching

Ontdek de kracht van beeldcoaching in het onderwijs! De opleiding Bazalt Beeldcoaching is een praktijkgerichte opleiding met een focus op zelfreflectie. Leer hoe de filmcamera fungeert als spiegel voor (zelf)reflectie en inzicht biedt in het eigen handelen en het effect daarvan op anderen.

Oplossingsgerichte begeleiding: analyse van interactie, didactisch handelen en klassenmanagement

De begeleidingsmethodiek Beeldcoaching is oplossings- en handelingsgericht. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren, bijvoorbeeld tussen leraar en leerling(en). Naast interactie komen didactisch handelen en klassenmanagement aan bod. Deze aspecten worden gerelateerd aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. 

In de opleiding ontwikkel je coaching- en communicatievaardigheden om leraren, leerlingen en collega’s aan de hand van eigen videobeelden te laten reflecteren op eigen handelen. 

Inschrijven voor de opleiding?
Actuele startdata vind je in de Academie-agenda.

Werkwijze: de stappen naar gecertificeerd beeldcoach 

De opleiding start met twee studiedagen. Centraal staan: basiscommunicatie en het model voor interactie analyse. Gedurende het jaar vindt er nog een dag verdieping plaats. Deze staat in het teken van: begeleiderscommunicatie, oplossingsgericht coachen, reflectie en gerelateerde thema’s. 

Planmatige uitvoering van beeldcoaching-trajecten

De kern van de opleiding: het planmatig uitvoeren van 4 beeldcoaching-trajecten.

De 13 vaardigheidsbijeenkomsten (in groepen van maximaal 6 studenten) staan in het teken van het planmatig leren en begeleiden met Beeldcoaching. Hierbij breng je zelf leervragen en beeldmateriaal in. 
De trainer zal systematisch en planmatig reflectie bevorderen op eigen praktijk en professionaliteit. 

Verplichte opdrachten
 • van 4 trajecten een verslag volgens een format 
 • 4 reflectieverslagen  
 • presentatie micro analyse 
 • traject presentatie  
 • eindpresentatie begeleiderscommunicatie 
Certificering en borging van vaardigheden

Na certificering worden de geleerde vaardigheden geborgd in intervisiebijeenkomsten.  

Concrete methodiek voor onderwijsbegeleiding

Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van videobeelden uit hun eigen praktijk. 

Voor begeleiders in het onderwijs: van leraar tot leidinggevende

Deze opleiding is gericht op begeleiders in het onderwijs, zoals: 

 • Leraren met een begeleidende en/of coördinerende rol, zoals intern begeleiders, ambulante begeleiders, bouwcoördinatoren 
 • Orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs 
 • Docenten en leidinggevenden met een begeleidende functie in het voorgezet onderwijs of in het (v)mbo en hbo 
 • Leidinggevenden, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers met een begeleidende en/of coördinerende rol binnen de kinderopvang.  

Benodigde literatuur 

We maken onderscheidt tussen verplichte en aanbevolen literatuur. 

Verplichte literatuur: 

 • Bouwhuis, M. (2020). De leraar in beeld, Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs. Uitgeverijpica. ISBN: 9789493209084. 
 • Heijkant, C. van den & Van der Wegen, R. (2000). De klas in beeld, School Video Interactie Begeleiding. Heeswijk-Dinther: Esstede. ISBN: 9789075142293. (wordt verstrekt door de opleider).  
 • Heijkant, C. van den e.a. (2003). School Video Interactiebegeleiding van meerdere kanten bekeken. Antwerpen: Garant. (wordt verstrekt door de opleider). 
 • Korthagen, F. (2014). Krachtgericht coachen. (wordt verstrekt door de opleider). 
 • Korthagen, F., & Versalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders 23(1), 29-38. (wordt verstrekt door de opleider). 
 • Otter, M. den (2009). Reader reflectief leren & reflectiemethodieken. (wordt verstrekt door de opleider). 
 • Otter, M. den (2009). De School video interactie begeleider, volgend in beweging. Antwerpen: Garant.  

Meer informatie?

Heb je nog vragen of twijfel je nog of deze opleiding écht iets voor jou is? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.

Agenda