Aanbod

Opleiding Intern Begeleider

Intern begeleiders ondersteunen leerkrachten in het creëren en onderhouden van een goede zorg- c.q. ondersteuningsstructuur op een school en nemen daar samen met hen de verantwoordelijkheid voor. Ze coachen en begeleiden de leerkrachten om hun leerling te laten groeien en passend onderwijs te realiseren. De intern begeleider maakt daarbij keuzes op basis van zijn analyses van relevante data. Dat vraagt om sterke competenties.

De intern begeleider: onmisbare schakel in de ondersteuningsstructuur van elke school!

De scholing

De scholing is gebaseerd op de zeven competenties die zijn bepaald in de beroepsstandaard voor intern begeleiders. De competenties:

 1. Zelfreflectie en ontwikkeling.
 2. Het begeleiden van volwassenen.
 3. Het doen van onderzoek en een onderzoekende houding hebben.
 4. Het beheren van middelen en data.
 5. Organiseren en coördineren.
 6. Het begeleiden van onderwijskundige vernieuwingen.
 7. Samenwerken met externe partijen en organisaties.

In de tweejarige scholing Intern begeleider van Bazalt Groep en Seminarium voor Orthopedagogiek ontwikkel je deze competenties. Er zal ook speciale aandacht besteed worden aan de veranderende rol van de intern begeleider in onderwijsorganisaties, zoals het Integraal Kindcentrum (IKC) of in scholen waarin het leren anders georganiseerd wordt. Interprofessionele samenwerking is hierin een kerncompetentie.

De principes van het Handelingsgericht (HGW) werken staan centraal in deze scholing voor intern begeleiders. De scholing bestaat uit acht modules. Na afloop van deze scholing bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan een studiereis. In iedere module komen één of meerdere competenties aan de orde.

Doelstelling

Met deze scholing beschik je over actuele kennis en vaardigheden om zo de complexe taak van intern begeleider binnen de school professioneel te kunnen vervullen.

We werken aan deze actuele kennis en vaardigheden in 8 modules:

 1. Kerncompetenties in de ondersteuningsstructuur;
 2. Didactisch handelen; het model voor effectief lesgeven;
 3. De rol van de intern begeleider in de school van de toekomst
 4. Coaching en reflectie
 5. Persoonlijke communicatie en gespreksvoering met groepen.
 6. Inclusief onderwijs en de intern begeleider
 7. Interprofessionele samenwerking in het onderwijs
 8. Schoolontwikkeling

Doelgroep

Onderwijsprofessionals die de taak van intern begeleider in hun school (willen) uitvoeren en willen beschikken over actuele kennis en vaardigheid.

Interesse in de opleiding?

Zet de volgende stap en informeer naar de mogelijkheden. Wij helpen je graag verder. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.