Aanbod

Opleiding tot rekencoördinator

Rekenen is een belangrijk basisvak. Niet elke leerling is een rekentalent, maar we kunnen wel elke leerling verder brengen in zijn rekenontwikkeling. Jij legt de basis waar ze in het vervolgonderwijs op verder gaan. Jij kunt er voor zorgen dat rekenen geen struikelblok wordt.

Opbrengst

In deze opleiding tot bovenschools of rekencoördinator op je eigen school leer je:

 • hoe je rekenproblemen en dyscalculie herkent, voorkomt en ermee omgaat.
 • de uitgangspunten van ‘goed rekenonderwijs’  
 • doelgericht werken en zicht op de leerlijn
 • alles over de rollen en taken van de rekencoördinator

Inhoud van de opleiding

 • Visie en uitgangspunten van het protocol dyscalculie ERWD.
 • Wat is “goed” rekenonderwijs?
 • Handelingsmodel en drieslagmodel, theorie en oefenen.
 • De vier hoofdfasen vanuit het protocol dyscalculie ERWD.
 • Hoe ontstaan rekenproblemen?
 • Wat is dyscalculie?
 • Preventieve aanpak.
 • Werken op sporen
 • Op welke manier geef jij les? Wat is er nog meer mogelijk? En wat betekent dit?
 • Groepsplannen en Stappenplannen Wat is verplicht? Wat is handig? Hoe kan het (ook!)
 • Doelgericht werken en zicht op de leerlijn.
 • Zijn er witte vlekken in het rekenonderwijs op jullie school? Of juist overlap? Hoe krijg je overzicht en hoe maak je dit zichtbaar en inzichtelijk?
 • Growth Mindset De theorie van Carol Dweck.
 • CITO LOVS Vaardigheidsscore en vaardigheidsgroei
 • De rol en taken van een reken coördinator.
 • Wat is coaching? Vormen en soorten. Uitwerking van een vorm.
 • Groepsbezoeken. Hoe doe je dit? En hoe kan het ook?
 • Reflectie op gang brengen bij collega’s (en jezelf).
 • Feedback geven, we gaan dieper in op procesgerichte feedback en zelfregulerende feedback voor teamleden.
 • Referentieniveaus, nader bekeken.
 • Grip krijgen op de leerlijnen in de methode: Ordenen van de leerlijnen rekenen. Bewustwording van de opvallende verschillen tussen de ordening van de leerlijn SLO en de methode-leerlijn gekoppeld aan het 1S niveau.
 • CITO rekenen analyseren en diagnostiek.

Doelgroep

De verkorte opleiding tot rekencoördinator is gericht op leerkrachten PO. Deze opleiding gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.