Aanbod

Opstellen en handhaven van regels en routines

In de training ‘Opstellen en handhaven van regels en routines’ gaan we dieper in op de vraag hoe je regels & routines opstelt en deze handhaaft in de klas. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven.

Je ontdekt in deze training hoe je gericht kunt werken aan een goede relatie. Dit doen we door presentatie af te wisselen met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk. Bij voorkeur bestaat de training uit twee bijeenkomsten, zodat je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in je werk!

In de tweede bijeenkomst is er dan ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

“Zonder effectieve regels & routines is lesgeven (en daarmee leren) onmogelijk.”

De essenties  

  • Kennis over het belang van regels & routines voor leren en voor welke gebieden je regels & routines zou kunnen opstellen  
  • Kennismaken met mogelijkheden om routines in je klas te ondersteunen via de inrichting van het lokaal
  • Zicht op mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij het opstellen van regels & routines

Opbrengst

  • In de training leer je hoe je op een positieve manier met regels en routine kunt werken. 
  • Je hebt ervaren hoe je leerlingen betrekt bij het opstellen van regels en routines. 
  • Je weet waarom en hoe je regels&routines in je groep gebruikt voor een goed klassenmanagement. 

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

Past deze training bij jou?

We bieden deze training bij voorkeur in teamverband aan. Aan leraren PO, VO, MBO die kennis over regels & routines bewust in willen zetten in het werken in de klas en hierdoor hun handelen aan kunnen scherpen.

De volgende stap zetten op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Uitgaven