Aanbod

Piramide

Wanneer je op een vve-locatie werkt waar het programma Piramide is geïmplementeerd, kan je na het behalen van je Basis VE certificaat deze programma specifieke training volgen.  

De aanpak Piramide

Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Het programma biedt handvatten om de brede ontwikkeling spelenderwijs te begeleiden en te stimuleren vanuit een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. 

Werkwijze training

De programma specifieke training bestaat uit de volgende 3 bijeenkomsten: 

  1. Basisconcepten en opbouw van de aanpak 
  2. Planning en Organisatie de aanpak
  3. Differentiëren (tutoring en pientere kinderen) 

Verder: 

  • Zijn 3 coachingsbezoeken op de werkvloer onderdeel van deze training. 
  • Ontvang je na het volgen van de bijeenkomsten en het afsluiten van de 3 coachingsbezoeken het Piramide certificaat. 

De programma specifieke trainingen plannen we 2x per jaar in. Wanneer je op de wachtlijst staat, informeren we je over de startdatum.