Aanbod

Plezier op school

Plezier op school is een training die kinderen helpt om met meer plezier en zelfvertrouwen naar de middelbare school te gaan. De tweedaagse training wordt bewust aangeboden rondom een belangrijk moment in het leven van aanstaande brugklassers: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Een tweedaagse zomertraining voor aanstaande brugklassers

Deze training is bedoeld voor kinderen die op de basisschool problemen hebben ondervonden in de omgang met leeftijdgenoten. Kinderen die angstig of onhandig in het contact, onvoldoende weerbaar, afgewezen en/of gepest zijn.

Doel en opbouw

Het doel van Plezier op school is de sociale competentie van deze aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een stevige start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en/of pesterijen verkleind wordt.

Aanpak

Gedurende de tweedaagse training helpen de trainers de kinderen inzicht te verwerven in de invloed van denken op gevoel en gedrag.

Er wordt aandacht besteed aan het ombuigen van negatieve (niet-helpende) gedachten in helpende gedachten, het omgaan met spanning, het staande kunnen houden in moeilijke situaties en het bewust ‚nee’ kunnen zeggen, waardoor zij steviger in hun schoenen staan en meer zelfvertrouwen uitstralen met name de eerste dagen in het voortgezet onderwijs.

Ouderbijeenkomst

Kort voor de training organiseren de trainers een psycho-educatieve ouderbijeenkomst. Zij geven uitleg over factoren die van invloed kunnen zijn op sociale problemen van kinderen en op welke wijze de training bij kan dragen aan een goede start op het voortgezet onderwijs. Ook besteden zij aandacht aan de wijze waarop ouders hun kind effectief kunnen steunen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Groepsgrootte en trainers

De groep, bestaande uit maximaal acht kinderen, wordt door twee geregistreerde trainers (psychologen / orthopedagogen) begeleid.
Zij hebben ruime ervaring in het werken met kinderen in groepen en geven verschillende trainingen, cursussen en behandelingen aan kinderen vanuit Bazalt Groep Zorg in Onderwijs.

Kosten

Bazalt Groep Zorg in Onderwijs heeft contracten met de volgende gemeenten in de regio:

  • Den Haag
  • Westland
  • Delft
  • Zoetermeer
  • Leidschendam-Voorburg
  • Pijnacker-Nootdorp
  • Voorschoten
  • Wassenaar
  • Rijswijk
  • Midden-Delfland

Wanneer je een verwijzing van de huisarts voor de generalistische basiszorg GGZ hebt, wordt de training vergoed door de gemeente waarin je woont.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vind je op de pagina van Zorg in onderwijs.
Voor aanmelden neem je contact op via zio-haaglanden@bazaltgroep.nl.