Aanbod

Professional Jonge kind

Een professional Jonge kind kan aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers beschikken als professionals over de kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren. Zij weten te sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.

Wij bieden scholing aan voor zowel de beginnende als ervaren professional op uw locatie. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we een goede vertaalslag weten te maken tussen theorie en praktijk. Een greep uit ons aanbod:  

  • Startklaar maken voor het werken op een VE locatie
  • VE Methodieken
  • Verdieping voor ervaren leerkrachten en pedagogisch medewerkers