Aanbod

Professionele Leergemeenschap

PLG team

In deze introductiesessie maken directieleden en leraren kennis met wat een professionele leergemeenschap (PLG) is en maken ze kennis met de specifieke werkwijze. Ze maken kennis met de 3 grote ideeën van een PLG: focus op leren, focus op gezamenlijkheid en focus op resultaat.

Essenties van de sessie Professionele Leergemeenschap

In deze introductiesessie PLG voor het Team:

  • Maak kennis met PLG’s
  • Aan de slag met een aantal werkvormen 
  • Maak kennis met de specifieke werkwijze

Inhoud & werkwijze

Tijdens een sessie van 3 uur maakt het team kennis met wat een PLG is, maken ze kennis met de specifieke werkwijze en gaan we aan de slag met een aantal werkvormen die ook tijdens een PLG sessie gebruikt kunnen worden.

Opbrengst de sessie Professionele Leergemeenschap

De deelnemers:

  • weten wat een PLG is
  • weten wat het idee is achter het werken met PLG-Teams
  • hebben zicht op de werkwijze van PLG-Teams
  • hebben kennisgemaakt met enkele concrete werkvormen die ook in PLG-Teams gebruikt worden.

Past deze training bij jou?

De training bestaat uit een dagdeel van 3 uur en is bedoeld voor ieder die (af en toe) leiding geeft aan veranderingen in school. 

Uitgaven