Aanbod

Professionele Leergemeenschap

PLG team

Introductiesessie

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat het bouwen aan een professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen en het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams. In deze introductiesessie maken directieleden en leraren kennis met wat een professionele leergemeenschap (PLG) is en maken ze kennis met de specifieke werkwijze.

De Amerikaanse expert op dit gebied, Richard DuFour, beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leraren gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

  • Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
  • Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
  • Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

Inhoud & werkwijze tijdens de Professionele Leergemeenschap introductiesessie

  • 3 uur
  • Interactief, met gebruik van werkvormen die ook aanbevolen worden in het werken in een PLG.
  • Combinatie tussen kennisoverdracht en koppeling aan eigen praktijk.

Beoogde opbrengst Professionele Leergemeenschap introductiesessie 

De deelnemers: 

  • verkennen de drie bouwstenen van een PLG en vergelijken die met hun huidige lespraktijk en schoolcultuur.
  • krijgen inzicht in wat een zinvolle begin/volgende stap is om het PLG proces gezamenlijk te (her)starten.
  • hebben inzicht over waarom werken met PLG’s van waarde kan zijn voor het leren van hun leerlingen en voor zich zelf.

Past deze introductiesessie bij jou? 

De training is bedoeld voor een ieder die (af en toe) leiding geeft aan verandering of verbeterprocessen in school en zich afvraagt in hoeverre het bouwen aan een PLG geschikt is voor zijn/haar context.

Uitgaven