Aanbod

Protocol Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD)

In de workshop Protocol ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) leer je wat het protocol precies inhoudt. Ook krijg je advies hoe je het protocol praktisch kunt toepassen binnen je school.

Waarom het Protocol Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD)?

Het doel van het landelijke protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) is om leerkrachten en scholen handvatten te bieden bij het vormgeven van het rekenonderwijs om zo bij zoveel mogelijk leerlingen functionele gecijferdheid te bereiken.

Hiermee wordt bedoeld het adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen voor stappen die je kunt ondernemen op schoolniveau en in de klas, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het protocol richt zich hierbij op leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.