Aanbod

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

De School Video Interactie Begeleiding (SVIB) opleiding biedt de leraar praktische ondersteuning met analyses van korte beeldopnames van lessituaties. De beelden geven niet alleen zicht op de interactie, maar ook op de klassenorganisatie en didactiek. Hierdoor komt de leraar gemakkelijk tot concrete acties.

Eén van onze methodieken voor coaching is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Hiermee ondersteunen wij docenten op een praktische manier. Samen met de docent analyseert de SVIB begeleider korte video-opnamen die zijn gemaakt in de les. Deze beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen docent en leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek.

SVIB en Synchroon coaching

Niets is lastiger dan het aanleren van nieuw gedrag. Veel professionals weten wel wat ze anders willen doen, maar het lukt nog niet helemaal. Dan kan het helpen om te ‘coachen met het oortje’. De coach zit achterin de klas en heeft een klein zendertje dat verbonden is met een ‘oortje’ bij de leraar. Deze krijgt op het juiste moment een interventie ingefluisterd en kan direct ervaren wat het effect is van zijn nieuwe gedrag op de leerlingen. Deze aanpak kan ook worden ingezet bij het aanleren van nieuw gedrag bij leerlingen.

Coaching met behulp van onze methodieken geeft zicht op je eigen kwaliteiten, effect van je gedrag op leerlingen en biedt stof tot nadenken over jouw vaardigheden als professional. Je krijgt direct concrete handvatten om vaardigheden te versterken.

Onze SVIB- begeleiders en synchroon coaches zijn opgeleid en gecertificeerd in de methodiek van SVIB en hebben ruime ervaring met het begeleiden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Opleiding volgen op open inschrijving?

SVIB intervisie

Werk je aan de hand van filmfragmenten van klassensituaties, leerlinggesprekken of begeleiderscommunicatie aan de kwaliteit van begeleidingsvaardigheden van jezelf en die van een ander? Neem deel aan de SVIB intervisiebijeenkomsten. Wissel ervaringen uit en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Agenda