Aanbod

Screeningsonderzoek NIO en ADIT

Screeningsonderzoek NIO en Adit helpen jou bij het geven van het schooladvies. Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk als afgelopen schooljaren. Het kan echter lastiger te formuleren zijn door de periodes van thuisonderwijs waar de leerlingen mee te maken hebben gehad. Ook het formuleren van een voorlopig schooladvies voor groep 7 kan lastig zijn. Een NIO of ADIT kan in beide gevallen helpen!

De NIO en ADIT zijn (groepsgewijze) intelligentieonderzoeken. Per leerling leveren wij een beknopte rapportage met daarin het intelligentieniveau van de leerling en het verwachte uitstroomniveau op basis van deze intelligentie. Daarnaast kunnen we je ondersteunen in de vorm van een gesprek. Een van onze adviseurs zal dan samen met school de leerlingen doornemen, de scores analyseren, kritische vragen stellen en meedenken in de formulering van het (voorlopig) uitstroomadvies.


Elk kind gaat na de basisschool bij voorkeur naar een school in het voortgezet onderwijs die het beste past bij zijn of haar capaciteiten. Om een weloverwogen advies hierover te geven kan een school ervoor kiezen de leerlingen (of een deel van de groep) deel te laten nemen aan een groepsgewijs intelligentieonderzoek.

Waar staat het screeningsonderzoek NIO en ADIT voor?

Onze experts kunnen ondersteunen bij de uitvoering van deze onderzoeken en de uitkomsten met de school en alle betrokkenen bespreken. Het gaat daarbij om de volgende type onderzoeken:

  • De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling en bestrijkt het bereik van vmbo met LWOO tot en met vwo. De NIO heeft een goede voorspellende waarde voor het niveau van voortgezet onderwijs. Deze test kan worden afgenomen in groep 8 of vanaf eind groep 7 (april, mei, juni of juli).
  • De Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling. De ADIT is een test die op de computer wordt gemaakt. Hij is adaptief en past zich aan het niveau van de leerling aan. Deze test is geschikt voor praktijkonderwijs t/m vwo en wordt afgenomen in groep 8.

Voor beide type onderzoeken geldt dat de school leerlingen aanmeldt voor het onderzoek, via de volgende onderwijsadviseurs van Bazalt Groep: Laura Oosterveer of Sarah Ruitenberg.

Voorafgaand aan het onderzoek vraagt de school aan ouders toestemming, ouders vullen hiervoor het toestemmingsformulier in.