Aanbod

Starttraining – Lesgeven aan anderstaligen

De Starttraining Lesgeven aan anderstaligen is gericht op onderwijs aan leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben maar wel in een reguliere groep onderwijs volgen. In vijf bijeenkomsten leren de deelnemers de basis van het onderwijs aan anderstaligen.

Onderwerpen zijn daarbij onder meer:

  • meertaligheid,
  • klankonderwijs,
  • NT2-didactiek,
  • woordenschat
  • vakoverstijgend begrijpend luisteren en lezen.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze experts.