Aanbod

Sterk in uitvoering

In de training Sterk in Uitvoering van Bazalt Groep Zorg in Onderwijs leren kinderen op een andere manier om te gaan met concentratie en aandacht. Kinderen van groep 5 en 6 of groep 7 en 8 oefenen met vaardigheden en technieken die hen helpen zich beter te kunnen concentreren in de klas, om beter te kunnen omgaan met afleiding en om vaardiger te worden in het plannen.

Meer concentratie in de klas en planningsvaardigheden verbeteren

De oefeningen gaan over het aannemen van de juiste houding, het leren inschatten van tijd, reacties op afleiding of het maken van een plan voor een boekbespreking. Het voordeel van een groepstraining is dat kinderen met gelijkgestemden hetzelfde leren. Ze leren veel van elkaar en komen er ook achter dat ze niet de enige zijn die last hebben van afleiding en verminderde concentratie.

Onze werkwijze

Bij Bazalt Groep Zorg in Onderwijs weten we dat een training het meeste effect heeft wanneer ouders en school zo veel mogelijk worden betrokken. Wij werken om die reden vanuit de driehoek: kind-ouders-school. Zo hebben alle betrokkenen een stem bij het opstellen van de behandeldoelen en wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang.

Voor wie?

De training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 9 tot 13 jaar of in ieder geval groep 5-8, die last hebben van minder goed ontwikkelde executieve functies. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld niet in staat om de instructie rustig te beluisteren of een toets achter elkaar te maken. Maar het kan ook zijn dat ze niet kunnen starten met een taak zonder begeleiding of dat ze niet weten hoe ze een groter project moeten aanpakken, ondanks begeleiding vanuit school.

De training

Naast veel praktische oefeningen leren de kinderen tijdens de training ook anders te kijken naar afleiding en concentratie. Ze worden zich meer bewust van de processen die meespelen bij hun concentratie en ze leren wat ze kunnen doen om die concentratie te versterken.
Ook het sneller starten met een taak of doorgaan met een taak na afleiding, is iets wat hen wordt aangeleerd. Zo leren ze bijvoorbeeld zich wat meer af te sluiten voor externe prikkels en krijgen ze ontspanningsoefeningen aangeboden.

Alle betrokkenen uit de driehoek hebben een stem bij het opstellen van doelen en het afstemmen van de aanpak. Ouders en school krijgen na iedere bijeenkomst een terugkoppeling over wat hun kind heeft geoefend. Daarnaast kunnen ouders hun kind ondersteunen door te helpen met de oefeningen, die de trainer/behandelaar na iedere bijeenkomst meegeeft. Na afloop wordt besproken wat er nodig is om de positieve resultaten van de training blijvend vast te houden.

Aanmelding en kosten

De formulieren voor aanmelding zijn te vinden op www.bazaltgroep.nl/formulieren. Bazalt Groep Zorg in Onderwijs heeft contracten met de meeste gemeenten in de regio Den Haag, Delft en Westland. Dit betekent dat wanneer u een verwijzing van de huisarts heeft de training vergoed wordt door de gemeente waarin u woonachtig bent. Kijk op onze Zorg in onderwijspagina voor meer informatie over de gemeenten waar wij een contract mee hebben.

Data

Er vinden meerdere groepstrainingen per jaar plaats. De trainingen starten twee keer per jaar of vaker bij voldoende aanmeldingen. Voor actuele trainingsdata neem je contact op via zio-haaglanden@bazaltgroep.nl.