Aanbod

Stimuleren van reflectie in de kinderopvang

Door reflectie te stimuleren krijg je zicht op de kwaliteit en ontwikkeling in de kinderopvang.

De essentie

  • Stimuleer de reflectieve cultuur binnen jouw locatie/kinderopvang
  • Stimuleer je medewerkers om te reflecteren op de effecten van hun handelen en aanbod

Inhoud

Tijdens de training wordt afwisselend nieuwe kennis gepresenteerd en interactie, over de nieuwe kennis, georganiseerd. Iedere bijeenkomst wordt geoefend door de groepen in te gaan.

Je leert hoe je in een korte tijd (maximaal 5 minuten) een goed beeld krijgt van wat er op de groep gebeurt. Je leert een reflectieve vraag maken op verschillende niveaus, zodat je jouw medewerkers ook op dát niveau kunt stimuleren dat bij hen past.

Behalve het stimuleren op individueel niveau is er ook aandacht voor hoe dit kan binnen het hele team. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over de bedoelingen van hun aanbod en handelen en wat zij kunnen doen om de effecten van hun aanpak nóg verder te versterken. 

Opbrengst

In vier bijeenkomsten van drie uur krijg jij de kennis en vaardigheden mee om de reflectieve cultuur op jouw locatie of binnen jouw kinderopvang te stimuleren. Je leert om in korte tijd gericht te kijken in de groep. Je leert wat reflectieve vragen zijn en hoe je de reflectieve dialoog kunt voeren. We helpen je om dit binnen jouw situatie en de mogelijkheden die er zijn binnen jouw organisatie te implementeren.