Aanbod

Taakspel

De training Taakspel is een groepsgerichte, evidence-based aanpak gericht op:

  • het bevorderen van taakgericht gedrag
  • het creëren van een positief groepsklimaat
  • het verminderen van gedragsproblemen en pestgedrag

Het doel is dat onrustig en storend gedrag afneemt

Hierdoor kunnen leerlingen en de leraar efficiënter en taakgerichter kunnen werken. Door deze aanpak ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

NJI predicaat ‘bewezen effectief’

Taakspel is geïnspireerd op The Good Behavior Game uit Amerika. Het heeft als jeugdinterventie van het NJI het predicaat ‘bewezen effectief’ gekregen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de aanpak de relaties tussen klasgenoten op een positieve manier beïnvloedt. Relaties worden hersteld en een negatieve ontwikkeling wordt omgebogen. Verder is aanpak effectief bij kinderen die het slachtoffer zijn geworden van pestgedrag en bij angstig-teruggetrokken kinderen.

Taakspel voor groep 3 t/m 8

Daarnaast is er ook een aparte versie voor kleuters, voor op het schoolplein en voor de buitenschoolse opvang.
Gezien de preventieve werking kiezen veel scholen ervoor om schoolbreed met Taakspel te werken. Het is ook een mogelijkheid om de aanpak per groep in te voeren. Het is alleen in licentie verkrijgbaar en de implementatie verloopt in drie fasen. Bij elke fase hoort een training met daaraan gekoppeld klassenconsultaties door een gecertificeerde begeleider.

Bekijk hier een filmpje met ervaringen van leraren die ermee werken: