Aanbod

Traumasensitief lesgeven

In de training leren de deelnemers wat trauma precies is en wat de effecten hiervan kunnen zijn op hun leerlingen. Daarnaast krijgen ze praktische handvatten hoe ze kunnen bijdragen aan herstel en hoe ze een veilige omgeving creƫren waarin de leerling zich kan ontwikkelen.

Hoe kun je kinderen helpen, die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt? Die vraag staat centraal in de hulp die wij bieden aan leraren, schoolteams en ouders van kinderen in het primair onderwijs.

Inhoud

Elk kind, dat (een of meer) ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, verdient hulp. Het gaat om kinderen die (in hun directe omgeving) te maken krijgen met (levensbedreigende) ziekte, overlijden, (verkeers)ongeval, mishandeling of (v)echtscheiding.

Een traumasensitieve benadering van deze kinderen thuis en op school, kan van grote invloed zijn op hun verdere ontwikkeling, met name op het gebied van zelfbeeld en gedrag. Het gaat vaak om alledaagse situaties, waarin erkenning en duiden van gedrag in de plaats komen van corrigerende opmerkingen. Als het gaat om meer ernstige problematiek is het erg belangrijk signalen tijdig te herkennen en professionele hulp in te schakelen.

Individuele leraren en schoolteams kunnen in samenwerking met de ouders een belangrijke rol spelen in het proces van het herstel na een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat met name om het versterken van de natuurlijke veerkracht die elk kind heeft, op een manier die bij dat kind past.

Werkwijze

Een school kan ons vragen om het schoolteam te informeren over dit proces. Het gaat om drie teambijeenkomsten

  1. Informatie over de traumasensitieve school
  2. Een traumasensitieve aanpak op schoolniveau
  3. Het bespreken van een (actuele) casus in het team

Het is ook mogelijk ondersteuning en/of begeleiding te vragen op individueel niveau.

Een adviseur spreekt een tot vijf keer met de ouders, leraren en kind(eren).

De begeleiding van individuele kinderen vindt altijd plaats op verzoek van de school en na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) in samenhang met de thuis en de schoolsituatie.