Aanbod

Tussen plek en plaatsing (TPP)

Tussen plek en plaatsing (TPP) voorziet in een beperkte voorziening voor kinderen die thuiszitten. TPP is geen dagbesteding en dus geen vervanging voor school of een thuiszittersopvang, maar biedt de mogelijkheid om leerlingen die om uiteenlopende redenen niet naar school kunnen wel een stukje onderwijs te bieden en eventueel onderzoek te doen. Ook wordt er structureel gewerkt aan terugkeer naar school. Onderwijs vindt een op een plaats.

Plan voor terugkeer

Leerlingen komen alleen in aanmerking voor Tussen plek en plaatsing (TPP) als er een plan is om de terugkeer van leerling in het onderwijs te realiseren. De school van inschrijving blijft verantwoordelijk voor de leerling. Plaatsing in deze voorziening gaat altijd in overleg met de managers, het team en werkgebieden van het samenwerkingsverband. Scholen kunnen niet zelf aanmelden.

Meer informatie over Tussen plek en plaatsing?

Heb je vragen, neem dan contact op met een van onze experts.