Aanbod

VE-basisscholing

Met de VE-basisscholing krijg je kennis en vaardigheden om op een VE-locatie te werken. De training bestaat uit tien bijeenkomsten en een coachbezoek. Met het certificaat Basis VE kun je vervolgens zelfstandig op een VE-locatie aan de slag.

Waar ga je in de VE-basisscholing mee aan de slag?

De bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen:
1. Startbijeenkomst
2. Observeren
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
4. Motoriek
5. Taal: Woordenschat
6. Taal: Interactief voorlezen
7. Spel: spelontwikkeling en speelleeromgeving
8. Spel: spelbegeleiding- en spelverrijking
9. Rekenen
10. Ouderbetrokkenheid
Elke bijeenkomst heeft een voorbereidende opdracht die voorafgaand aan de bijeenkomst wordt gemaakt. De deelnemers krijgen in de bijeenkomsten theorie aangeboden en gaan hiermee vervolgens individueel en in groepsverband aan de slag. Daarnaast reflecteert de deelnemer op zijn eigen leerproces tijdens de training en noteert dit in een portfolio. Afsluitend bereidt deelnemer de activiteit van het coachbezoek voor. Alle documenten worden in het portfolio verzameld en worden tijdens het coachbezoek samen met de deelnemer besproken.

De essenties

Tien bijeenkomsten waarvan de inhoud handvatten biedt voor het werken op een VE-locatie.

 • Een portfolio waarin je je eigen ontwikkeling beschrijft en de verschillende opdrachten uitwerkt.
 • Een coachbezoek waarin je de opgedane kennis en vaardigheden laat zien in de praktijk.

Werkwijze

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Tien bijeenkomsten van drie uur
 • Voorbereidende opdrachten met een studiebelasting van een half uur
 • Een portfolio met opdrachten en zelfreflectie met een studiebelasting van twee uur
 • Eén coachbezoek op een VE-locatie
 • Certificering op basis van 100% aanwezigheid en een positief beoordeeld portfolio.

Doelstelling

 • De deelnemer krijgt inzicht en ontwikkelt vaardigheden in het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek.
 • De deelnemer ontwikkelt vaardigheden voor het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen en krijgt inzicht in het afstemmen van een passend aanbod daarop.
 • De deelnemer krijgt inzicht in het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind.
 • De deelnemer wordt bewust gemaakt van de aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Doelgroep

 • Pedagogisch medewerkers
 • Pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches
 • IB’ers voor peuters.
 • Flex-medewerkers en invallers kunnen deelnemen als zij gedurende de trainingsduur minimaal één dagdeel per bijeenkomst op een VE-groep kunnen werken. 

De volgende stap zetten op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Agenda