Aanbod

Verkorte opleiding tot rekenspecialist

Ben je werkzaam in het primair (speciaal) onderwijs en wil je meer specialistische kennis over rekenen? Wij bieden een verkorte opleiding tot rekenspecialist.

Doel en opbrengst

Dag 1:

Je kunt de geschiedenis van ons rekenonderwijs tot 1900 kort uitleggen.
Je begrijpt de verschillen tussen traditioneel- en realistisch rekenen.
Je hebt voor jezelf genoeg denkstof en bronnen tot je beschikking om te kunnen bepalen wat jouw visie op goed rekenonderwijs is.
Je weet welke methoden er op de markt zijn en wat hun uitgangspunten zijn.

Dag 2:

Je hebt kennis van de referentieniveaus rekenen 1F en 1S.
Je kunt deze referentieniveaus vertalen naar concrete voorbeelden.
Je begrijpt waarom een goede vertaling van de referentieniveaus naar een doorgaande leerlijn belangrijk is.
Je hebt zicht op de leerlijn breuken.
Je hebt kennis over de verschillende manieren van differentiëren.
Je bent bekend met de rekendomeinen en weet welk type opgaven binnen welk domein past.

Dag 3:

Je begrijpt het belang van het handelingsmodel binnen het rekenen, en kunt hier binnen alle rekendomeinen en op alle rekenniveaus naar handelen.
Je hebt kennis van de ontwikkeling van het brein van kleuter naar tiener.
Je kunt het rekenonderwijs afstemmen op wat een leerling nodig heeft passende bij de ontwikkeling van dat kind op dat moment.
Je hebt zicht op de cruciale leermomenten binnen de leerlijn rekenen en kunt hierop je onderwijs aanpassen.

Dag 4:

Je kunt het proces, van data naar analyse naar groepsplan naar planning naar les, beredeneerd vormgeven.
Je hebt “tools” om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
Je weet hoe jij als leraar voor de klas staat, en vanuit welke overtuiging je dit doet.
Je kunt leerlingen passende feedback geven om hun leerproces te ondersteunen.

Dag 5:

Je weet welke rekenconcepten er zijn, en welke oplossingsstrategieën waarbij horen.
Je begrijpt het belang van contextopgaven.
Je hebt kennis van EDI en OGO, en je kunt de verschillen en overeenkomsten tussen beide uitleggen.
Iedere cursusdag leer je over wat we vanuit onderzoek weten over het rekenonderwijs, waarbij d.m.v. werkvormen en opdrachten het geleerde direct in de praktijk gebracht wordt tijdens de cursusdag, zodat je met een concrete opdracht terug naar school gaat.

Doelgroep

Leraren primair en speciaal onderwijs

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.