Aanbod

Wat werkt op school?

De training ‘Wat werkt op school’ geeft u inzicht in die factoren die de leerresultaten van de leerlingen van uw school kunnen verhogen.

Een analyse van 35 jaar onderwijsresearch -zo’n 1200 wetenschappelijke onderzoeken- levert 11 factoren op die een bewezen effect hebben op het leren van kinderen. Niet dat andere zaken niet van belang zijn, maar van deze 11 factoren weten we het zeker. De uitkomsten van zijn onderzoek, die Dr. Marzano heeft gepubliceerd onder de titel ‘Wat Werkt op School!’ hebben al jaren een grote impact op het onderwijs in de Westerse wereld.

Ook in Nederland hebben vele scholen hun schoolresultaten positief beïnvloed door gericht aan de slag te gaan met ‘Wat Werkt!’. Onze dienstverlening bij dit onderwerp is gebaseerd op onze uitgave Wat Werkt op School! en geeft inzichten in die factoren waarmee de leerresultaten van leerlingen verhoogd kunnen worden. Wij komen graag met u in gesprek om te kijken hoe we de resultaten op uw school kunnen beïnvloeden vanuit deze 11 factoren!

De essenties
  • Kennis van Wat werkt op school 
  • Inzicht in de 11 factoren die een bewezen effect hebben op het leren van kinderen
  • Weten hoe je deze factoren kunt gebruiken om schoolresultaten positief te beïnvloeden 
Doelgroep

Leraren PO, VO en MBO

Trainers