Aanbod

Werken aan hoge verwachtingen

De training ‘Werken aan hoge verwachtingen’ draait om de verwachtingen van de de leraar. Uitgangspunt daarbij is: “Als je als leraar van mening bent dat een leerling succesvol kan zijn, gedraag je je op een manier die het succes van de leerling in de hand werkt.” Dit is wellicht één van de krachtigste verborgen dynamieken van het lesgeven, omdat het vrijwel altijd onbewust gebeurt. De training creëert bewustzijn van dat onbewuste.

Hoe denk je over je leerlingen? Denk je dat ze succesvol zullen zijn? Denk je dat zij goed kunnen leren? Vertrouw je op hun inzet om goede leerresultaten te halen? Heb je hoge verwachtingen van hun leerresultaten? Of is het juist andersom? En denk je bij jezelf: het zal vast niet goed gaan met deze leerling of met deze groep. Ook al spreekt je je verwachtingen niet uit, zij beïnvloeden wel je gedrag in de omgang met de leerlingen. En hoe je met de leerlingen omgaat, heeft weer invloed op hun leerresultaten. Als je als leraar van mening bent dat een leerling succesvol kan zijn, gedraag je je op een manier die het succes van de leerling in de hand werkt. Als je denkt dat een leerling weinig successen zal boeken, werkt dat bij jou een serie gedragingen in de hand die belemmerend zijn voor succes. Dit is wellicht de krachtigste verborgen dynamiek van het lesgeven, omdat het vrijwel altijd onbewust gebeurt.

“Als de leraar van mening is dat een leerling succesvol kan zijn, gedraagt hij zich op een manier die het succes van de leerling in de hand werkt.”

De essenties

  • Weten welke rol je verwachtingen spelen bij het behalen van hogere leerresultaten
  • Reflectie op je manier van vragen stellen aan en reageren op verschillende leerlingen.
  • Weten hoe je je handelen kunt bijsturen om effecten van verwachtingen positief te beïnvloeden

Opbrengsten

Na deze 2 workshops ben je in staat om met de kennis over Hoge Verwachtingen bewust in te zetten in het werken in uw klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

Inhoud & Werkwijze

In de workshops gaan we dieper in op de vraag hoe je hoge verwachtingen voor alle leerlingen kunt communiceren. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Je ontdekt in deze workshops op welke momenten je verwachtingen een rol spelen en hoe je gericht kunt werken aan het uiten van hoge verwachtingen van alle leerlingen. Dit doen we door presentatie af te wisselen met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk. In de tijd tussen de bijeenkomsten ga je aan de slag met het toepassen van het geleerde in je werk!

In de tweede bijeenkomst is er voldoende ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Past deze training bij jou?

Deze training is voor leraren PO en VO  .

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.