Aanbod

Werken aan verantwoordelijk gedrag

Werken aan verantwoordelijk gedrag is een aanpak waarmee elke leraar (zowel in het basis als het voortgezet onderwijs) zijn vaardigheid kan vergroten om complex leerlinggedrag effectief te managen. 

Essentie

De basis van Werken aan verantwoordelijk gedrag is: 

  • het (h)erkennen van leerlinggedrag; 
  • het betrekken van de leerling bij het zoeken naar een oplossing; 
  • leerlingen verantwoordelijkheid leren. 

Opbrengst 

  • De pijlers van de aanpak kennen en kunnen toepassen in complexe situaties 
  • (meer) Kennis hebben van aanpakstrategieën en een bewuste keuze kunnen maken voor een interventie voor- na en tijdens ordeverstoringen 
  • Bewust zijn van de eigen mindset ten aanzien van complexe leerlingsituaties; Gedrag kunnen duiden als ‘een boodschap van degene die het laat zien’ 
  • (Meer) zelfvertrouwen hebben bij het stoppen van ordeverstoringen en weten welke mogelijkheden toegepast kunnen worden voor het hebben en onderhouden van een goede leraar-leerlingrelatie. 

Inhoud 

De training ‘Werken aan verantwoordelijk gedrag’ biedt een oefenprogramma waarmee de leraren hun vaardigheden ten aanzien van complexe groepssituaties uitbreiden en eigen maken. Het programma biedt veel gereedschappen voor het analyseren van het leerlinggedrag en acties die je als leraar kunt ondernemen. Dit zijn zowel preventieve acties, acties voor een directe aanpak als vervolgacties. Hiermee beschik je ook op lange termijn over een duurzame set competenties waarmee lastige situaties hanteerbaar gemaakt kunnen worden. 

Omvang: 1 dagdeel of 1 dag.  

Een training op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.